“Thông Tin Liên Lạc Tiếng Anh Là Gì, Tình Huống Không Liên Lạc Được Qua Điện Thoại

Trong giao tiếp hàng ngày, có nhiều khi điện thoại không kết nối được hoặc tín hiệu liên lạc kém, bạn sẽ cố gắng liên lạc lại khi trường hợp khẩn cấp hoặc có việc cần thiết. Những người bạn trong “Tình huống không liên lạc được qua điện thoại – Tiếng anh giao tiếp” dưới đây cũng gặp vấn đề trong kết nối như vậy.

Đang xem: Liên lạc tiếng anh là gì

*

Tình huống không liên lạc được qua điện thoại – Tiếng anh giao tiếp

Tình huống 1

John was trying to get a hold of Ben, but his line was always busy…..

John đang cố gắng liên lạc với Ben, nhưng đường dây của anh ấy luôn báo bận….

Sydney: Did you call Ben last night?

Anh có gọi được cho Ben vào tối qua không?

John: Yes. I tried to get a hold of him last night, but it was so difficult to get through.

Có. Tôi đã cố liên lạc với anh ấy vào tối qua, nhưng quá khó để kết nối.

Sydney: That’s strange. Maybe he was on the Net.

Lạ thật. Có thể anh ấy đang ở Net.

John: That’s probably it! No wonder the line was busy all the time! Maybe he ought to get another line.

Có thể là như vậy! Chẳng có gì ngạc nhiên khi đường dây bận mọi thời điểm. Có lẽ anh ấy nên có một đường dây khác.

Sydney: Or he should get call-waiting.

Hoặc anh ấy nên dùng dịch vụ cuộc gọi chờ.

Tình huống 2:

Ruben is trying to get a hold of Donna, but her line keeps busy….

Ruben đang cố gắng liên lạc với Donna, nhưng đường dây của cô ấy liên tục bận…

Ruben: Is your phone out of order?

Điện thoại của cô bị hỏng à?

Donna: What do you mean?

Sao anh hỏi vậy?

Ruben: I tried calling you all night, but I wasn’t able to get through.

Tôi đã cố gọi điện thoại cho cô cả tối nay nhưng tôi không thể kết nối.

Xem thêm: Chào Mừng Bạn Đến Với Teamobi

Donna: Oh, I was on the phone all night. Sorry about that.

Ồ, tôi đã gọi điện thoại cả tối nay. Xin lỗi về điều này.

Ruben: Well, you might wanna add call-waiting to your phone service if you’re always on the phone.

Cô nên thêm dịch vụ cuộc gọi chờ cho điện thoại nếu cô luôn nói chuyện điện thoại.

Donna: I guess so.

Tôi cũng đoán vậy.

 Tình huống 3:

Tín hiệu điện thoại không tốt

Howard: I can hardly hear you, Nick!

Tôi khó có thể nghe thấy giọng anh nói đấy, Nick.

Nick: Oh, we seem to have a bad connection on this phone

Ồ, chúng ta dường như có kết nối kém qua điện thoại rồi.

Howard: Could you speak up, please?

Anh hãy nói to lên được không?

Nick: I’m talking as loud as I can.

Tôi đang nói chuyện to nhất có thể.

Howard: I’m going to hang up and call again.

Tôi sẽ gác máy và gọi lại sau nhé.

Xem thêm: Your Game Full Crack Ed By Gods: Crackgods, Full Crack Pc

Nick: All right!

Được thôi!

Tình huống không liên lạc được qua điện thoại – Tiếng anh giao tiếp rất thường xuyên gặp. Đó có thể do lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc từ chính điện thoại của bạn. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ cuộc gọi chờ, chuyển hướng cuộc gọi hoặc tin nhắn tự động để hỗ trợ.

Related Posts