Levy Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)

English term or phrase: Phân biệt các từ có nghĩa là thuế
Vietnamese translation: khoản phải đóng, phải nộp, thuế quan

Đang xem: Levy là gì

English to Vietnamese translationsLaw/Patents – Finance (general)

English term or phrase: Phân biệt các từ có nghĩa là thuế
Vui lòng giúp tôi phân biệt các thuật ngữ: levy, impost, duty. Xin cảm ơn
dichthuat

*

Local time: 02:10
khoản phải đóng, phải nộp, thuế quan
Explanation:Levy: the act of imposing and collecting a tax, tariff, etc.: việc thu thuế Impost: Something, such as a tax or duty, that is imposed.: thuế, thuế quan Duty: A tax charged by a government, especially on imports.: Thuế quan (nhập khẩu) Nếu bạn đang dịch hợp đồng, văn bản hợp tác, có thể dịch như sau: khoản phải đóng, phải nộp, thuế quan Có thể xem ví dụ này (nhiều hơn 3 loại từ về thuế này): “Tax” means any tax, levy, impost, duty or other charge or withholding of a similar nature ….. “Thuế” có nghĩa là bất kỳ loại thuế, khoản phải đóng, phải nộp, thuế quan hoặc nghĩa vụ đóng góp hoặc khấu trừ khác có tính chất tương tự….

*

This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Specializes in field”, this, event, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh HoangVietnamLocal time: 02:10

Xem thêm: ” Machine Là Gì – Vending Machine Là Gì

Summary of answers provided

5 +1 khoản phải đóng, phải nộp, thuế quan This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh Hoang

*

*

27 mins confidence:

*

peer agreement (net): +1

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Wed Là Gì, Nghĩa Của Từ Wed, Nghĩa Của Từ Wed Trong Tiếng Việt

Explanation:Levy: the act of imposing and collecting a tax, tariff, etc.: việc thu thuế Impost: Something, such as a tax or duty, that is imposed.: thuế, thuế quan Duty: A tax charged by a government, especially on imports.: Thuế quan (nhập khẩu) Nếu bạn đang dịch hợp đồng, văn bản hợp tác, có thể dịch như sau: khoản phải đóng, phải nộp, thuế quan Có thể xem ví dụ này (nhiều hơn 3 loại từ về thuế này): “Tax” means any tax, levy, impost, duty or other charge or withholding of a similar nature ….. “Thuế” có nghĩa là bất kỳ loại thuế, khoản phải đóng, phải nộp, thuế quan hoặc nghĩa vụ đóng góp hoặc khấu trừ khác có tính chất tương tự…. Reference: http://www.thefreedictionary.com/dutyReference: http://www.thefreedictionary.com/impostThis person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Linh HoangVietnamLocal time: 02:10Specializes in fieldNative speaker of:

*

VietnamesePRO pts in category: 58

Related Posts