Nghĩa Của Từ Leave Là Gì ? Ý Nghĩa Của Nó Khi Giao Tiếp Leave Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Leave là gì

*
*
*

leave

*

leave /li:v/ danh từ sự cho phépby your leave: xin phép ông, xin phép anhto ask leave: xin phépto get leave: được phépto give leave: cho phépto refuse leave: từ chối không cho phépwithout a “by (with) your leave “: không thèm xin phép sự được phép nghỉto be on leave: nghỉ phépleave of absence: phép nghỉ; thời gian nghỉ có phépabsent without leave: (quân sự) nghỉ không phép sự cáo từ, sự cáo biệtto take leave: cáo từto take French leave (xem) Frenchto take leave of one”s senses (xem) sense ngoại động từ để lại, bỏ lại, bỏ quên để lại (sau khi chết), di tặngour ancesters left us a great cultural legacy: cha ông chúng ta để lại một gia tài văn hoá lớn để, để mặc, để tuỳleave it at that: (thông tục) thôi cứ để mặc thếto leave something to somebody to decide: để tuỳ ai quyết định cái gìleave him to himself: cứ để mặc nó bỏ đi, rời đi, lên đường đito leave Hanoi for Moscow: rời Hà nội đi Mát-xcơ-va bỏ (trường…); thôi (việc)to leave school: thôi học; bỏ trường nội động từ bỏ đi, rời đithe train leaves at 4 p.m.: xe lửa đi vào lúc 4 giờ chiều ngừng, thôi, nghỉto leave about để lộn xộn, để bừa bãito leave alone mặc kệ, bỏ mặc, không dính vàoleave him alone: để mặc nó, đừng có chòng nóto leave behind bỏ quên, để lạito leave a good name behind: lưu danh, để lại tiếng thơmto leave off bỏ không mặc nữa (áo) bỏ, ngừng lại, thôito leave off work: nghỉ việc, ngừng việcto leave out bỏ quên, bỏ sót, để sót xoá đileave that word out: xoá từ ấy đito leave over để lại về sau (chưa giải quyết ngay)to leave the beaten track không đi vào con đường mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))to leave goto leave hold of buông rato leave much to be desired chưa tốt, còn nhiều điều đáng chê tráchto leave no means untriedto leave no stone unturned dùng đủ mọi thủ đoạn, dở đủ mọi cáchto leave the rails (xem) railto leave room for nhường chỗ choto leave someone in the lurch (xem) lurchto leave to chance phó mặc số mệnhto leave word dặn dò, dặn lạito get left (thông tục) bị bỏ rơito have no strength left: bị kiệt sứcthis leaves him indifferent việc ấy cũng chẳng làm cho nó quan tâm; nó thờ ơ với việc ấy
còn lạiđể lạirờisự cho phépLĩnh vực: hóa học & vật liệusự được phépaccrued annual leavengày nghỉ tích lũy hàng nămadvance annual leavesự cho nghỉ phép hàng nămannual leavenghỉ phép hàng nămapproved leavenghỉ phép được chấp thuậnhome leavenghỉ phép (hè) trong nướcshore leavesự nghỉ phép trên bờsick leavenghỉ phép vì bệnhspecial leavenghỉ phép đặc biệtspecial leave without paynghỉ phép đặc biệt không trả lươngstudy leavenghỉ phép để theo họctravel on home leavechuyến đi nghỉ việc trong gia đìnhwater leave controlđiều chỉnh mực nướcwater leave controlkhống chế mực nướcsự cho nghỉ phépsự cho phép nghỉthời gian nghỉ phépabsence without leavesự vắng mặt không lý doannual leavengày nghỉ hàng nămannual leavenghỉ phép nămcasual leavekỳ nghỉ không thường xuyêncasual leavequyền nghỉ phép bất thườngcompassionate leavecho nghỉ phép vì thương cảmcompassionate leavecho nghỉ phép vì tìnhcompassionate leavecho nghỉ phép vị tìnhcompensatory leavesự nghỉ bùextension leavekỳ nghỉ thêmfrench leavetrốn việcindefinite leave of absencesự nghỉ (phép) vô thời hạnleave and licenceđồng ý và cho phépleave applicationđơn xin nghỉ phépleave paylương nghỉ phépleave paylương trong kỳ nghỉleave with paykỳ nghỉ có ăn lươngleave without paykỳ nghỉ không ăn lươngleave without paykỳ nghỉ không lươngmaternity leavenghỉ hộ sảnpaid leavenghỉ phép được trả lương. paternity leavephép nghỉ của người cha (khi có con mới sinh)paternity leavethời gian người bố được nghỉ việcprivilege leavekỳ nghỉ có lươngprivilege leavenghỉ phép đặc quyềnrate of accrued annual leavetỉ lệ, mức ngày nghỉ thường niên dồn lạirate of accrued annual leavetỷ lệ mức ngày nghỉ thường niên dồn lạisabbatical leavenghỉ dạy để nghiên cứusabbatical leavenghỉ phépsick leavenghỉ ốm o sự cho phép, sự được phép

Từ điển chuyên ngành Pháp luật

Leave: Sự chấp thuận của tòa cho vắng mặt hoặc chậm trễ

Động từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): leave / left / left

*

Xem thêm: Autodesk Revit 2018 Full Crack, Revit 2018 Full

*

*

leave

Từ điển Collocation

leave noun

1 period of time when you do not go to work

ADJ. annual | paid, unpaid | extended, indefinite, weekend | compassionate, maternity, parental, paternity, sabbatical, sick, study | home, shore

VERB + LEAVE be entitled to, get, have How much annual leave do you get? I”ve still got some leave left this year. | go on, spend, take, use (up) She spent most of her leave with her family. I”ve still got some leave to use up. | save I”m saving all my leave to have a long holiday later in the year. | cancel When the war broke out all leave was cancelled. | give sb, grant sb | be due for, be owed | apply for

LEAVE + NOUN entitlement

PREP. on ~ She”s on leave until the end of the month.

2 official permission to do sth

ADJ. special

VERB + LEAVE ask, request He asked leave to absent himself for four days. | give sb, grant sb | obtain | refuse sb

PREP. by sb”s ~ The appeal can only be brought by leave of the trial judge. | with/without sb”s ~ No application may be made without the leave of the court.

PHRASES absent without leave, leave of absence, without (so much as) a by your leave (= without asking permission)

Từ điển WordNet

n.

permission to do something

she was granted leave to speak

v.

go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness

She left a mess when she moved out

His good luck finally left him

her husband left her after 20 years of marriage

she wept thinking she had been left behind

act or be so as to become in a specified state

The inflation left them penniless

The president”s remarks left us speechless

have left or have as a remainder

That left the four of us

19 minus 8 leaves 11

Xem thêm: Pros And Cons And Pros Là Gì, Pros And Cons Có Nghĩa Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

leaves|left|leaving|leavedsyn.: abandon depart exit go quit vacate withdrawant.: arrive reach remain stay

Related Posts