” Leading Là Gì ? Nghĩa Của Từ Leading Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Lead

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

leading

*

leading /”li:diɳ/ danh từ sự lânh đạo, sự hướng dẫn, sự dẫn đầu thế lực, ảnh hưởngmen of light and leading: những người có uy tín và thế lực tính từ lânh đạo, hướng dẫn, dẫn đầuleading ship: tàu dẫn đầuleading body: bộ phận lânh đạo chủ đạo, chính, quan trọngleading idea: ý chủ đạo
chínhleading information organ: cơ quan thông tin chínhleading variable: biến số chínhdẫnleading angle: góc dẫn hướngleading arm: đòn dẫn hướngleading axle: trục dẫn hướngleading block: dòng dọc dẫnleading block: puli dẫnleading decision: quyết định dẫn đầuleading decision: quy định dẫn hướngleading edge: cạnh cắt dẫn đầuleading jetty: giá dẫn đườngleading light: đèn dẫn đườngleading note: nốt dẫnleading pile: cọc dẫn hướngleading technology: công nghệ dẫn đầuleading tool edge: lưỡi dẫn cắt của dụng cụleading wheel: bánh xe dẫn hướngleading wheelset: trục dẫn hướngleading zero: số không dẫn đầuopysh (road leading to fortified castle): đường dẫn (đến pháo đài cổ)đầuleading character: ký tự đầuleading character elimination: sự loại bỏ ký tự đầuleading decision: quyết định dẫn đầuleading design institute: viện thiết kế đầu ngànhleading edge: cạnh cắt dẫn đầuleading edge: cạnh đầu (của tín hiệu)leading end: phần đầu băng, trangleading information organ: cơ quan thông tin đầu hệleading institute: trường đại học đầu ngànhleading institute: viện nghiên cứu đầu ngànhleading line: vạch đầu dãy (phổ)leading locomotive: đầu máy đi đầuleading product: sản phẩm hàng đầuleading signal unit: bộ báo hệu ban đầuleading technology: công nghệ dẫn đầuleading whitespace: ký tự trống đứng đầuleading zero: số không đứng đầuleading zero: số không dẫn đầuleading zero: số zero đứng đầusystem leading box: tủ chứa các đầu dây (điện thoại, điện báo)đi trướcgián cách dònghướng dẫnquan trọngsự dẫn hướngsự lãnh đạoGiải thích EN: A management function that motivates employees to achieve goals.Giải thích VN: Một chức năng quản lý thúc đẩy công nhân nhằm đạt mục tiêu.Lĩnh vực: toán & tincách quãngGiải thích VN: Khoảng cách giữa các dòng chữ in, đo từ dòng cơ sở này đến dòng cơ sở khác. Đồng nghĩa với line spacing. Thuật ngữ này xuất phát từ công nghệ in chữ bằng cách áp giấy vào con chữ chì, trong đó các thanh dẫn dẹt được đệm vào giữa các hàng của con chữ để tăng thêm khoảng cách giữa các dòng.Lĩnh vực: ô tôdẫn đầuleading decision: quyết định dẫn đầuleading edge: cạnh cắt dẫn đầuleading technology: công nghệ dẫn đầuleading zero: số không dẫn đầuLĩnh vực: điệnsự vượt phabeam leadingsự (phụ) đặt tải chùmcard leading edgemép trước của thẻeconomic leading schedulelịch trình phát tải kinh tếleading anglegóc vượt phaleading axletrục trướcleading bogiegiá chuyển phía trướcleading by 90ovượt pha 90oleading characterký tự bên tráileading currentdòng sớm (pha)leading design instituteviện thiết kế chủ đạoleading edgecạnh nghiêngleading edgecạnh trướcleading edgecánh trước (máy bay)leading edgemép sườnleading edgemép trướcleading edgemép trước cánhleading edgesườn tấn của cánhleading edgesườn trước danh từ o sự bọc chì động từ o hướng dẫn o chủ đạo, chính, quan trọng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): lead, leader, leadership, lead, leading

*

*

*

n.

Đang xem: Leading là gì

adj.

going or proceeding or going in advance; showing the way

we rode in the leading car

the leading edge of technology

n.

Xem thêm: Ảnh Gái Xinh Làm Hình Nền – 49+ Ảnh Gái Xinh Full Làm Hình Nền

an advantage held by a competitor in a race

he took the lead at the last turn

a position of leadership (especially in the phrase `take the lead”)

he takes the lead in any group

we were just waiting for someone to take the lead

they didn”t follow our lead

the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile)(sports) the score by which a team or individual is winning(baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base

he took a long lead off first

the playing of a card to start a trick in bridge

the lead was in the dummy

v.

tend to or result in

This remark lead to further arguments among the guests

cause to undertake a certain action

Her greed led her to forge the checks

pass or spend

lead a good life

Microsoft Computer Dictionary

n. The space, expressed in points, between lines of type, measured from the baseline (bottom) of one line to the baseline of the next. The term is derived from the traditional typesetting practice of inserting a thin bar of lead between lines of metal type. See the illustration. See also point.

Xem thêm: Kích Thước Cover Group Facebook Chuẩn Nhất 2019, Kích Thước Cover Facebook Chuẩn Nhất 2020

Bloomberg Financial Glossary

领先的领先的Strategy used by a firm to accelerate payments, normally in response to exchange rate expectations.

English Synonym and Antonym Dictionary

leadingssyn.: ahead(p) in the lead lead leadership leading(a) leading(p) preeminent prima(p) star(p) starring(p) stellar(a)leads|led|leading|leadedsyn.: conduct direct escort guide head run

Related Posts