Nghĩa Của Từ : Kind Là Gì – Kind Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

kind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kind.

Đang xem: Kind là gì

Từ điển Anh Việt

kind

/kaind/

* danh từ

loài giống

the rabbit kind: giống thỏ

loại, hạng, thứ

people of all kinds: người đủ mọi hạng

something of the kind: không phải cái loại như vậy, không có cái gì như vậy, không phải như vậy

cái cùng loại, cái đúng như vậy

to repay in kind: trả lại cái đúng như vậy

to relay someone”s insolence in kind: lấy thái độ láo xược mà đáp lại thái độ láo xược của ai

cái đại khái giống như, cái gần giống; cái tàm tạm gọi là

to feel a kind of remorse: cảm thấy một cái gì như là hối hận

coffee of a kind: cái tàm tạm gọi là cà phê

bản tính

top act after one”s kind: hành động theo bản tính

tính chất

to differ in degree but not in kind: khác nhau về mức độ chứ không phải về tính chất

hiện vật

to pay in kind: trả bằng hiện vật

kind of

(thông tục) phần nào, chừng mực nào

I kind of expected it: tôi cũng mong chờ cái đó phần nào

* tính từ

tử tế, ân cần, có lòng tốt xử lý, để gia công; mềm (quặng)

to be so kind as to…

xin hãy làm ơn…

kind

loại

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

kind

* kinh tế

dạng

giống

loài

loại

* kỹ thuật

dạng

giống

loại

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Radiation Là Gì, Nghĩa Của Từ Radiation, Nghĩa Của Từ Solar Radiation Trong Tiếng Việt

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Condensed Milk Là Gì – Điểm Khác Nhau Giữa Sữa Đặc Và Sữa Bốc Hơi

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts