” Kiên Nhẫn Tiếng Anh Là Gì, Kiên Nhẫn In English, Translation, Vietnamese

Nếu những cụm như have the patience of a saint, patience is a virtue… nghe thật xa lạ với bạn, bạn cần bổ sung kiến thức gấp với các thành ngữ tiếng Anh về kiên trì, kiên nhẫn!

Try the patience of someone – Try one’s patience

Nghĩa đen: thử thách sự kiên nhẫn của ai đó

Nghĩa bóng: làm phiền một người với những hành vi khó chịu lặp lại liên tục, để kiểm tra giới hạn của sự kiên nhẫn ở người đó

Try the patience of someone – Try one’s patience là 2 câu thành ngữ đồng nghĩa và có thể thay thế cho nhau trong mọi trường hợp.

Đang xem: Kiên nhẫn tiếng anh là gì

Ví dụ:

All queries must be held until the end of the lecture, so his questions are clearly trying the patience of the professor.

–> Dịch nghĩa: Tất cả thắc mắc đều phải chờ đến cuối bài giảng, nên những câu hỏi của anh ta rõ ràng là đang thử thách sự kiên nhẫn của vị giáo sư.

Jane’s constant lateness tries our patience.

–> Dịch nghĩa: Thói quen thường xuyên đến muộn của Jane thử thách sự kiên nhẫn của chúng tôi.

Patience is a virtue

Nghĩa đen: kiên nhẫn là một đức tính tốt

Nghĩa bóng: thường là lời khuyên cho một người rằng người đó nên kiên nhẫn

Ví dụ:

Ann: I wish Elle would hurry up and call me back!

Tom: Patience is a virtue.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bile Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bile Trong Tiếng Việt

–> Dịch nghĩa:

Ann: Em ước gì Elle có thể nhanh lên và gọi lại cho em!

Tom: Kiên nhẫn là một đức tính tốt.

Lose patience with someone or something – Run out of patience

Nghĩa đen: mất kiên nhẫn

Nghĩa bóng: sau một thời gian nhẫn nhịn thì dần mất kiên nhẫn và nổi nóng

Lose patience with someone or something – Run out of patience là 2 câu thành ngữ đồng nghĩa và có thể thay thế cho nhau trong mọi trường hợp.

Ví dụ:

Please try to be more cooperative, or the boss’ll lose patience with you.

–> Dịch nghĩa: Hãy cố gắng hợp tác, không thì sếp sẽ mất kiên nhẫn với bạn.

She finally ran out of patience and lost her temper.

Xem thêm: Cách Tải Furmark Là Gì – Cách Stress Test Gpu Với Furmark

–> Dịch nghĩa: Cô ấy cuối cùng cũng đã mất hết kiên nhẫn và nổi nóng.

Những thành ngữ tiếng Anh về kiên trì, kiên nhẫn mà mister-map.com cung cấp hẳn đã mang đến cho bạn thật nhiều kiến thức thú vị phải không nào? Đừng quên áp dụng thành ngữ vào đời sống hàng ngày để mau chóng thuần thục cách sử dụng chúng, bạn nhé!

Related Posts