Các ký tự đặc biệt để đặt tên nhân vật (tên anh hùng) trong game Liên Minh Huyền Thoại, tự tạo nick lol với ký tự đặc biệt thật đơn giản, chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây hoặc copy những ký tự đó và paste vào phần điền tên anh hùng trong game lol.

*

Cách 1: Copy & Paste

Các bạn copy những ký tự này và dán vào dòng nhập tên nhân vật là được nhé.

Chữ cái:๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

Ký tự:ˆˆ º ø µ Þ œ Š Ñ Ž Ÿ♥███˜˜ღ☻▲ ⊙ $ஜ۩۞۩ஜ♫╩◢♂◣◥♀◤€♠ ♣ ♥ ♦

*

☼℃ ℉ ϟ

Chữ A:à ả ã ạ â ấ ầ ẩ ẫ ậ ă ắ ằ ẳ ẵ ặāäåæ

Chữ B:ß

Chữ C:ĉçč

Chữ D:ðđ

Chữ E:é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệēĕėęěë

Chữ F:ƒ

Chữ G:ĝğ

Chữ I: í ì ỉ ị ĩīĭ ï î

Chữ L:Ł

Chữ N:ń ň ŋ ñ Ñ

Chữ O:ò ỏ ọ õ ô ố ồ ổ ỗ ộ ơ ớ ờ ở ợ ỡ õ ō ŏ ő ö

Chữ R:ŕ ř

Chữ S:ś ŝ š

Chữ U:ú ù ủ ụ ũ ư ứ ừ ự ử ữ ū ŭ ů ű ü û

Chữ Z:Ž

Chữ Y:ý ỳ ỷ ỵ ỹ ŷ ÿ Ÿ

Cách 2: Sử Dụng Lệnh ALT + số

Để kiểm tra các kí tự đặc biệt có được Liên Minh Huyền Thoại (LOL) cho phép hay không thì các bạn sử dụng ALT+Số.

Cách thao tác các bạn nhấn giữ nút ALT trên bàn phím đồng thời ấn nhanh dãy số tương ứng với kí tự đặc biệt mà bạn chọn (vẫn giữ ALT) sau khi ấn đủ dãy số thì thả 2 tay ra là được!

Code Hiển thị Code Hiển thị Code Hiển thị
Alt+15 ¤ Alt+153 Ö Alt+0163 £
Alt+21 § Alt+154 Ü Alt+0164 ¤
Alt+35 # Alt+155 ¢ Alt+0165 ¥
Alt+36 $ Alt+156 £ Alt+0166 ¦
Alt+64 Alt+157 ¥ Alt+0167 §
Alt+128 Ç Alt+160 á Alt+0168 ¨
Alt+129 ü Alt+161 í Alt+0169 ©
Alt+130 é Alt+162 ó Alt+0174 ®
Alt+131 â Alt+163 ú Alt+0175 ¯
Alt+132 ä Alt+164 ñ Alt+0179 ³
Alt+133 à Alt+165 Ñ Alt+0182
Alt+134 å Alt+166 ª Alt+0185 ¹
Alt+135 ç Alt+167 º Alt+0190 ¾
Alt+136 ê Alt+168 ¿ Alt+0200 È
Alt+137 ë Alt+170 ¬ Alt+0202 Ê
Alt+138 è Alt+171 ½ Alt+0203 Ë
Alt+139 ï Alt+172 ¼ Alt+0205 Í
Alt+140 î Alt+173 ¡ Alt+0206 Î
Alt+142 Ä Alt+174 « Alt+0207 Ï
Alt+143 Å Alt+175 » Alt+0208 Ð
Alt+144 É Alt+225 ß Alt+0211 Ó
Alt+145 æ Alt+230 µ Alt+0212 Ô
Alt+146 Æ Alt+241 ± Alt+0215 ×
Alt+147 ô Alt+246 ÷ Alt+0216 Ø
Alt+148 ö Alt+248 ° Alt+0217 Ù
Alt+150 û Alt+250 · Alt+0218 Ú
Alt+151 ù Alt+253 ² Alt+0219 Û
Alt+152 ÿ Alt+0162 ¢ Alt+0248 ø

Liên Minh Huyền Thoại

Related Posts