key win 7 ultimate

Hôm nay mình sẽ chia sẻ key active bản quyền Windows 7 vĩnh viễn cho tất cả các phiên bản của Win 7 cho các bạn nhé. Cá nhân mình thì chỉ dùng Windows 7 Ultimate thôi, mình cài win hộ cho họ cũng toàn dùng key ultimate bên dưới và đều active được nhé, lâu lâu nó chỉ dở chứng tự nhiên không kích hoạt được thôi, các bạn cứ nhập đi nhập lại là sẽ active được, nếu nhập vài lần không được thì chờ vài tiếng sau sẽ được.

Chú ý: Nếu các key dưới đây không được, các bạn active win 7 bản quyền thì hãy sử dụng Script Aio Tool nhé , lưu ý là chỉ active được bản win 7 Professional và enterprise nhé

Mình khuyến khích cài win 7 pro, tải win 7 ở đây link trực tiếp từ microsoft đó

Key mà hết lượt không dùng được hãy xem cách kích hoạt bản quyền win 7 bằng cmd ở đây nhé.

Mục lục

Windows 7 Professional Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Windows 7 ThinPC

Windows 7 Professional

BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
7TDVC-TBF7P-8C92Y-KBTXQ-8RW3X
86T76-7YYK9-K4G6K-FDK8M-7DDQH
FCHK9-XY4X9-7KR36-CKRJM-63F4R
FCJ73-872PT-MKF26-QC6BV-Y3XR8
GPF2B-7G8DV-4FVXG-HH4J7-WJ9M3
GPMG6-RM727-C3H63-CV6RT-4MX24
Q4TH7-XPWX4-27QBF-KKHJ6-8XF33
73JKW-R3VMW-MQR48-7M2DD-DJ3DK
FBRQB-TRBWW-KRBRC-V24G2-KYFWK
GQJD4-KKV72-DRPK8-PCRMQ-M7T63
49FW7-HF3WV-7BDJX-G2P93-2W2W6
6TFTW-XX9VK-P4VYF-4GP62-MR27F
6V9MY-4RB26-MQXPP-DB23V-3Y3BM
7TDVC-TBF7P-8C92Y-KBTXQ-8RW3X
7X8KJ-43TXX-FF3JT-R63V2-Q4TRV
86T76-7YYK9-K4G6K-FDK8M-7DDQH
874YM-D8HR8-CYHPW-9KCCG-92D99
BGWXV-VTR3F-V4V3H-D2MHV-KYVGC
BHB73-MXH97-2BHC4-9RHQC-JX2KP
BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
6CFWH-WFYD3-6R9JW-GG4MR-XRYCQ

Windows 7 Home Basic

346CH-93J2V-KJ8B3-F7R8Q-76TFK
7T962-TGF29-C9XRC-3T7VX-F82MK
FB9V4-98V76-2YWTR-7M2MP-86BYW
HQX9K-9DPKM-P47Y8-XGV34-B2RBP
YPRM2-HK27M-J7C3D-YYH2C-64GWK
32QQB-V9XGK-TDGCF-M8KMD-J6KYF
86RKJ-YYF89-FDK89-3TRGG-TK3CP
9DH4V-3KM74-2W2TJ-2HGPG-BGV2D
FDR8F-VJ2PP-GCJXG-FV368-TQQ7F
MWPDW-CDGJW-KPDGX-XY847-F3JG7
WYGDG-8PM7F-R9Y7G-YV47M-VVQMW

Windows 7 Home Premium

8W6KB-PTFWM-VWB9F-94R8M-29466
BTMBY-DGD8W-Y7KWP-KFDMK-G848Q
6WQWP-6HVH9-2BD9K-MBY7F-82YMT
YD299-7RXBC-QYWKV-TV6DF-8WDFQ
8YTGY-8HXKM-MX422-DTJDC-B8DR3
2TRMC-6J6B9-DPRGQ-W4V7C-TRH4Q
D7R8J-78TWC-Q2846-7D43K-PV73C
MD23V-WWB9G-C4PQ4-9CGM4-RPR8F
P688J-P79FB-JRP7G-HY72H-3YH4P
TGCTM-TTFX2-G4YY6-7HJ4P-YJKFJ
V3PHQ-TKQ3X-VQMVQ-G8VVD-H7MM6
V8HTQ-K6P3Y-W8CFG-PT4Q4-KM9B6
KB4X4-C7XRB-B4KP4-4WHDD-9HY2B
K9XXB-VCPQQ-RFVYF-Q92VT-BDJD4
MDHBV-F64PD-49PMG-7X38C-V2QBM
PMT8Q-9WY29-KCM82-9FYY8-W4KM8
Q8QH8-79233-CY4FT-26MPC-6HPPK
X8PW7-N7FBX-MJ9W8-MV9KW-JFG4C

Windows 7 Starter

2X4QG-WRRQF-JT2FT-FQ43F-GC3RK
RBQK4-8CVJ6-J7499-HQPYG-M93PP
XD64C-JR7R6-MVJFK-9CTWP-VBR24
KKJWD-3PXWF-XTP37-74CD8-Y428M
9JBMR-D3R9Y-DFM38-K9F43-TVPRP
HQHGH-6Q323-WCF9H-QDHC7-89942
38PP4-JH4WK-39XFW-QF2BD-6HX7G
VW88B-2DYH3-9DVMB-GGYB9-RGVMT
6MWGD-3TW8G-VJKYY-MWY9V-RVCPT
74GRJ-VKGQF-WGM27-MFJKG-WCFXV
PP6C6-J9YJ4-HFY2X-G7FRW-D3T6P
9DGGY-BYMKX-F2D2D-76CDY-K63BW
FKV8P-X64PH-JYPG2-BTK9K-TRJ48

Windows 7 Ultimate

PRG2C-6MTQ2-RPFKB-QFJRR-CDM36
RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
V77DJ-CT8WB-Y3GXT-X3FBP-6F987
9HM3Q-QGB7G-KM4MQ-BQQTP-TMG2X
FG42G-J7JBY-TWR8P-7X8YG-2WDRJ
36Q8K-C73WM-2YGV6-GDWK9-KFYQH
2J3B4-QQH2Y-6K68W-6HW8W-XJ3BC
TMD68-HTRTB-XWXBH-W7FFB-WC7TM
3XHBT-2KTTM-M2MCK-RY8BG-WJHCW
374KC-FYD3Y-YV69W-32J24-CWRXV
VRBJV-QRY76-W6DP2-8TTD6-3V676
9HJKG-YWMDR-9KB4V-P43KP-2F47X
K94XV-CGT4P-P72FP-D79DV-8XHG9
TP8KQ-9KGPQ-6KM9B-RFKVQ-4BJFT
MWFDY-R4VFX-BYHV7-9K22M-FVWF9
PVRFC-PV2BX-6WV2G-22B4W-JHFRJ
6QFH2-XQ4K3-T8BFC-9RGK9-469HK
RFJMT-VTWYV-MQ339-8VK94-4F3FX
KDWQJ-B638T-J9VT9-QGPQ2-6YVXT
87YW3-7P4QD-TM6TQ-Q6V46-DY69X
VXJMX-XYTCX-GGY43-YVQTH-QJYWX
THQJX-J4BKJ-VBKWR-9F9RM-9QKDP

Windows 7 ThinPC

V6979-CMC47-D7MC4-7TMXY-8FC3J

Related Posts