Nghĩa Của Từ Keep On Là Gì, Keep On Trong Tiếng Tiếng Việt

Ex1: You should keep the phone away when sleeping (Bạn nên để điện thoại ra xa khi ngủ.)

Ex2: I keep away from him when he’s moody. (Tôi tránh xa anh ta mỗi khi anh ta nổi cáu.)

2. Keep somebody back:cản trở không cho ai đó tiến lên

Ex: Frequent illnesseskept him back

Bệnh tật thường xuyên đã gây trở ngại cho anh ta.

Đang xem: Keep on là gì

3. Keep down:dẹp, trấn an, kiểm soát

Ex1: What is the best way tokeep downrats?(Cách hay nhất để diệt chuột là gì?)

Ex2:Keep the noise down! You’ll disturb the neighbors. (Đừng làm ồn nữa! Các bạn sẽlàm phiền hàng xóm đấy.)

4. Keep off:ngăn cản không cho lại quá gần

Ex:Keep offthe grass(Không được đi lên cỏ)

5. Keep on:Tiếp tục

Ex1: I wanted to explain but hekept ontalking and didn't give me a chance to say anything

Tôi muốn được giải thích nhưng hắn cứ tiếp tục nói chuyện và không cho tôi có dịp nào để nói.

Ex2: Keep on talking, I ‘m listening. (Bạn cứ nói tiếp đi, tôi đang lắng nghe đây.”)

6. Keep out:Ngăn cản không cho vào

Ex1:My shoes are very old and don'tkeep outthe water(Giày của tôi cũ quá và không thấm nước)

Ex2: Danger zone – keep out! (Khu vực nguy hiểm – tránh xa ra!)

7. Keep (sb) out of st:tránh xa, ngăn cản ai đó tránh xa…

Ex1: Keep the baby out of the sun.

Xem thêm: Giải Thuật Tìm Kiếm Nhị Phân ( Binary Search Là Gì, Binary Search Là Gì

Ex2: We were kept out of the club because we were too young. (Chúng tô đã ko đc phép vào club bởi vì chúng tôi còn quá trẻ)

8. Keep up:duy trì, giữ vững

Ex: It is difficult tokeep upa conversation with someone who only says “Yes” and “No”

Thật khó tiếp chuyện với người nào chỉ đáp cụt ngủn “Ừ” hoặc ” Không”.

Xem thêm: Quảng Cáo Facebook Audience Network Facebook Là Gì ? About Audience Network

9. Keep up with:theo kịp, ngang bằng với một ai đó.

Ex1: A runner can'tkeep up witha cyclist (Một người chạy bộ không thể theo kịp một người đi xe đạp)

Ex2: I can’t keep up with you. (Tôi không thể theo kịp anh.)

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữuích, hãy LIKE hoặc SHAREđể mọi người cùngđọc nhé ^^

Related Posts