Tìm Hiểu Về Chuỗi Dữ Liệu Json Là Gì ? Hiểu Rõ Về Json Là Gì

JSON là gì?

JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation, là một kiểu định dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được. JSON là một tiêu chuẩn mở để trao đổi dữ liệu trên web.

Đang xem: Json là gì

*

{ “name” : “mister-map.com”, “title” : “Việc làm IT cho Top Developers”, “description” : “là hệ sinh thái bao gồm cộng đồng các Top Developers.”}Ta có thể thấy cú pháp của JSON có 2 phần đó là key và value:

Chuỗi JSON được bao lại bởi dấu ngoặc nhọn {}Các key, valuecủa JSON bắt buộc phải đặt trong dấu nháy kép {“}, nếu bạn đặt nó trong dấu nháy đơn thì đây không phải là một chuỗi JSON đúng chuẩn. Nếu trường hợp trong value của bạn có chứa dấu nháy kép ” thì hãy dùng dấu () để đặt trước nó, ví dụ  “json là gì”.Nếu có nhiều dữ liệu thì dùng dấu phẩy , để ngăn cách.Các key của JSON bạn nên đặt chữ cái không dấu hoặc số, dấu _ và không có khoảng trắng., ký tự đầu tiên không nên đặt là số.

File json có thể được lưu với bất kỳ phần mở rộng nào, tuy nhiên thông thường thì nó được lưu dưới phần mở rộng là .json hoặc .js.

JSON ban đầu được phát triển để dành phục vụ cho ứng dụng viết bằng JavaScript. Tuy nhiên vì JSON là một định dạng dữ liệu nên nó có thể được sử dụng bởi bất cứ ngôn ngữ nào mà không bị giới hạn.

Giá trị key trong JSON có thể là chuỗi (string), số (numner), rỗng (null), mảng (array), hoặc đối tượng (object).

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Miss Fortune Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ

Cấu trúc chuỗi JSON

Object là gì?

Object trong Json được thể hiện bằng dấu ngoặc nhọn {}. Khái niệm Object trong Json cũng khá tương đồng với Object trong Javascript. Tuy nhiên, Object trong Json vẫn có những giới hạn như:

Key: phải luôn nằm trong dấu ngoặc kép, không được phép là biến số.Value: Chỉ cho phép các kiểu dữ liệu cơ bản: numbers, String, Booleans, arrays, objects, null. Không cho phép function, date, undefined.Không cho phép dấy phẩy cuối cùng như Object trong Javascript.

Kiểu OBJECT

var nhat = { “firstName” : “Nhat”, “lastName” : “Nguyen”, “age” : “34”};

Kiểu OBJECT IN ARRAY

var employees = <{ "name" : "Binh", "age" : "38", "gender" : "male" },{ "name" : "Nhat", "age" : "34", "gender" : "male" },{ "name" : "Nhu", "age" : "25", "gender" : "female"}>;

Kiểu NEST OBJECT

var employees = { “hieu” : { “name” : “Hieu”, “age” : “29”, “gender” : “male” }, “nhat” : { “name” : “Nhat”, “age” : “34”, “gender” : “male”}, “nhu” : { “name” : “Nhu”, “age” : “25”, “gender” : “female”}}

Nên sử dụng JSON khi nào

Đó là khi bạn muốn lưu trữ dữ liệu đơn thuần dưới dạng metadata ở phía server. Chuỗi JSON sẽ được lưu vào database và sau đó khi cần dữ liệu thì sẽ được giải mã. Ví dụ với PHP, nó cung cấp các hàm liên quan đến JSON để mã hóa hoặc giải mã là json_encode và json_decode.

Xem thêm: Lịch Bóng Đá Seagame 2019 Lịch Thi Đấu Bóng Đá Sea Games 2019

Một trường hợp khá phổ biến trong JavaScript mà dữ liệu được định dạng theo format JSON xuất hiện đó là trong các AJAX request.

Ví dụ bạn tạo tập tin mister-map.com_info.json ở thư mục gốc của server (để khi request vào URL http://localhost/mister-map.com_info.json thì server trả về nội dung của tập tin này) và sau đó bạn tạo một tập tin mister-map.com_ajax.html với nội dung như sau:

Related Posts