Hỏi Đáp Anh Ngữ: Phân Biệt ' Is About To Là Gì, Tra Từ To Be About

Người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định trong Tiếng Anh, cho mỗi giới từ đó – cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. About có thể là một giới từ, và trong một số trường hợp cụ thể, nó cũng có thể là một trạng từ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về About, cấu trúc và cách dùng About trong tiếng Anh.

Đang xem: Is about to là gì

1. Cấu trúc và cách dùng About – Giới từ.

Ý nghĩa phổ biến nhất của About với vị trí của một giới từ khi đứng trong câu là “về” điều gì đó, hoặc là “có mối liên kết, liên hệ” nào đó với điều gì đó, hoặc diễn tả sự ảnh hưởng gì đó:

Ví dụ:

– Do you know anything about cricket? (Bạn có biết chút gì về loài dế không?)

– I’m very worried about my brother. He’s not well. (Tôi rất lo lắng cho anh trai tôi. Anh ấy không được khỏe)

– There's nothing we can do about it (Chúng ta không thể gây ra được chuyện gì đến nó)

Giới từ About thì không đặc biệt như cách khi ta dùng giới từ on. Để rõ hơn, chúng ta phân tích hai ví dụ so sánh dưới đây:

Ví dụ:

– He wrote a book about the Spanish Civil War. (Ông ấy đã viết một cuốn sách về cuộc nội chiến Tây Ban Nha.)

(About được sử dụng để nói một cách chung chung và ít trang trọng hơn)

– He wrote a book on Barcelona during the Spanish Civil War. (Ông ấy đã viết một cuốn sách về Barcelona trong suốt cuộc nội chiến Tây Ban Nha.)

(On được sử dụng khi muốn tập trung một cách cụ thể và chi tiết hơn, có phần trang trọng hơn so với cách ta dùng about)

Dùng About như một giới từ hoặc trạng từ

Một số động từ không thể đi kèm với about: “aware, consider, description, discuss, experience and mention”:

– She’s not aware of the rules of the road. (Cô ấy không ý thức được các quy tắc đi trên đường.)

– Have you considered changing your career? (Bạn đã từng nghĩ đến việc thay đổi nghề nghiệp chưa?)

– Can you give us a description of the bag? (Bạn có thể cho chúng tôi mô tả về cái túi?)

– Let’s discuss the new schedule. (Hãy cùng nhau thảo luận kế hoạch mới.)

– They have no experience of looking after children. (Họ không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em.)

– She didn’t mention where the keys were. (Cô ấy đã không đề cập đến nơi để chìa khóa.)

2. Cấu trúc và cách dùng About – Trạng từ và Be about to.

Chúng ta sử dụng About như một trạng từ khi muốn nói về thời gian, con số, hoặc số lượng, About làm ý nghĩa của câu chứa đựng thông tin về thời gian, con số hoặc số lượng ít cụ thể và chỉ mang tính gần đúng.

Ví dụ:

– Dinner is at six. (Buổi tối bắt đầu lúc 6 giờ) – Một cách chính xác, cụ thể

=> Câu với About: Dinner is about six. (Buổi tối sẽ bắt đầu vào khoảng 6 giờ) – Chỉ mang tính khoảng chừng, ước chừng.

Xem thêm: các hình nền đẹp cho máy tính

– We moved house three years ago. (Chúng tôi đã dời nhà 3 năm trước)

=> Câu với About: We moved house about three years ago. (Chúng tôi đã dời nhà khoảng 3 năm trước)

Be About to được sử dụng để diễn tả về một điều gì đó sẽ xảy ra rất sớm trong tương lai.

About cũng có thể được sử dụng (mặc dù ít phổ biến hơn) như một trạng từ có nghĩa là 'xung quanh', tương tự như Around:

– I was thinking of all the pollution that’s floating about in the air. (Tôi đã nghĩ đến tất cả những ô nhiễm trôi nổi trong không khí.)

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc “be about to” như một cụm tính từ để diễn tả về một điều gì đó mong muốn hoặc không mong muốn sẽ xảy ra rất sớm trong tương lai.

Xem thêm: Ảnh Nền Anime Đẹp Nhất Cho Laptop Full Hd, Hình Nền Anime Đẹp Nhất Dành Cho Laptop, Máy Tính

– He was about to phone the police. (Anh ấy sẽ gọi cho cảnh sát sớm thôi.)

– He is not about to step down after so long (Anh ấy sẽ không tụt hạng sau một khoảng thời gian dài).

Related Posts