Ioc Là Gì – Dependency Injection Và Inversion Of Control

Heyzau, chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về 2 khái niệm gây nhức nhối và thương nhớ cho rất nhiều developer, Để làm việc được với Spring và hệ sinh thái quanh nó, thì việc đầu tiên, tiên quyết, duy nhất bạn cần làm đó là thấu hiểu định nghĩa của 2 cái này.

Vậy chúng nó là cái gì, chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhé.

À quên, trước hết bạn phải đọc bài này trước, thì mới đi tiếp được:

Khái niệm tight-coupling (liên kết ràng buộc) và cách loosely coupled

# Dependency Injection (DI)

Trong tài liệu có nói thế này:

Dependency Injection is a design pattern, …

Thế thì bạn có thể hiểu nôm na nó là một phương pháp lập trình, là một thiết kế để bạn có được hiệu quả cao hơn khi code. Trước khi phương pháp này ra đời, bạn vẫn code bình thường, nhưng bây giờ có rồi, đi theo nó sẽ giúp ích nhiều hơn cho việc lập trình của bạn.

Vậy cuối cùng Dependency Injection nó bảo chúng ta làm gì?

Related Posts