intergrate là gì

(thuộc) tính toàn bộ; (thuộc) tính nguyên, cần thiết cho tính toàn bộ, cần cho tính nguyên, không thể thiếu The arms and legs are integral parts of the human body; the arms and legs are integral to the human body.

Tay và chân là những bộ phận cần thiết của cơ thể người; tay và chân cần thiết cho tính toàn bộ của cơ thể người.

Đang xem: Intergrate là gì

tích phân // nguyên integral about a closed path tích phân một đường cong kín; integral between the limits a and b tích phân giới hạn của a và b; to take an integral of… lấy tích phân một đường con kín; integral (taken) along a line lấy tích phân (theo) đường;

nguyên associated integral function hàm nguyên liên đới half-integral spin spin bán nguyên integral algebraic function hàm đại số nguyên integral casting đúc nguyên khối integral casting sự đúc nguyên khối integral closure bao đóng nguyên integral digit số lẻ nguyên integral domain miền nguyên integral element phần tử nguyên khối integral exponent số mũ nguyên integral fin cánh liền (cánh nguyên) integral foam bọt nguyên khối integral foam bọt vỏ nguyên khối integral function of mean type hàm nguyên loại chuẩn tắc integral group ring vành nhóm nguyên integral lattice dàn nguyên integral number số nguyên integral object đối tượng nguyên integral part of a fraction phần nguyên của một phân thức integral part of number phần nguyên của một số integral quantum Hall effect hiệu ứng Hall lượng tử nguyên integral ring vành nguyên vẹn integral runner rôto nguyên khối (tuabin nước) integral skin foam bọt nguyên khối integral skin foam bọt vỏ nguyên khối integral slot winding kiểu quấn số rãnh nguyên integral slot winding dây quấn số rãnh nguyên integral spin spin nguyên integral transcendental function hàm siêu việt nguyên integral trap bộ gom nguyên integral trap basin bồn chứa xi phông nguyên integral type kiểu nguyên integral value giá trị nguyên integral value số nguyên linear integral function hàm nguyên tuyến tính rational integral function hàm nguyên hữu tỷ semi-integral bán nguyên semi-integral nửa nguyên superposition integral số nguyên chồng

Xem thêm: cuoc chien quan dui hoa

nguyên khối integral casting đúc nguyên khối integral casting sự đúc nguyên khối integral element phần tử nguyên khối integral foam bọt nguyên khối integral foam bọt vỏ nguyên khối integral runner rôto nguyên khối (tuabin nước) integral skin foam bọt nguyên khối integral skin foam bọt vỏ nguyên khối

Xem thêm: Vertically Là Gì – Vertical Là Gì, Nghĩa Của Từ Vertical

tích phân action integral tích phân tác dụng apel”s integral tích phân aben associated integral equation phương trình tích phân liên đới auxiliary integral tích phân bổ trợ cauchy”s integral tích phân côsi cauchy”s integral formula công thức tích phân côsi collision integral tích phân va chạm compensating by integral control bù bằng điều chỉnh tích phân complete elliptic integral tích phân eliptic đầy đủ complete elliptic integral tích phân elliptic đầy đủ complete integral tích phân đầy đủ contour integral tích phân theo chu tuyến contour integral tích phân theo đường đáy convergent integral tích phân hội tụ convolution integral tích phân chập cosine integral tích phân cosin cosine integral tích phân hàm cosin curvilinear integral tích phân đường curvilinear integral tích phân đường tuyến tính double integral tích phân hai lớp elementary integral tích phân sơ cấp elliptic integral tích phân elliptic energy integral tích phân năng lượng faltung integral tích phân chập Feynman integral tích phân Feynman first integral tích phân đầu fractional integral tích phân cấp phân số Gauss”s integral formula công thức tích phân gauxơ general integral tích phân tổng general integral tích phân tổng quát homogeneous integral equation phương trình tích phân thuần nhất hyperelliptic integral tích phân siêu eliptic hyperelliptic integral tích phân siêu elliptic hypergeometric integral equation phương trình tích phân thuần nhất integral (taken) along a line tích phân lấy theo một đường integral (taken) over one cycle tích phân lấy trên một đường kính integral about a closed path tích phân đường kín integral action tác dụng tích phân integral action coefficient hệ số tác dụng tích phân integral between the limits a and b tích phân với các cận a và b integral calculus phép tính tích phân integral calculus tính tích phân integral control điều chỉnh tích phân integral control điều khiển tích phân integral curvature độ cong tích phân integral discriminator bộ phận biệt tích phân integral domain miền tích phân integral element phần tử tích phân integral equation hướng tính tích phân integral equation phương trình tích phân integral equation of the first kind phương trình tích phân loại 1 integral formula công thức tích phân integral inequality bất đẳng thức tích phân integral invariance bất biến tích phân integral invariant bất biến tích phân integral of a function tích phân của một hàm Integral of Mohr Tích phân Mohr integral representation biểu diễn tích phân integral square error sai số tích phân integral surface mặt tích phân integral table bảng tích phân integral taken through a surface lấy tích phân mặt integral theorem định lý về tích phân integral transform biến đổi tích phân integral value giá trị tích phân interacted integral tích phân lặp interaction integral tích phân tương tác intermediary integral, intermediate integral

tích phân trung gian invariant integral tích phân bất biến iterated integral tích phân lặp J-integral method phương pháp tích phân J Joule integral tích phân Joule kernel of integral hạch của phương trình tích phân kernel of integral equation hạch định của chương trình tích phân limits on an integral giới hạn tích phân line integral tích phân theo đường linear integral equation phương trình tích phân tuyến tính linear integral equation (ofthe 1st, 2nd, 3rd kind) phương trình tích phân tuyến tính loại 1, 2, 3 logarithm integral tích phân loga lower integral tích phân dưới modulus of an elliptic integral môđun của tích phân elliptic Moivre-Laplace”s integral formula công thức tích phân moavơrơ-laplaxơ multiple Fresnel-type integral tích phân bội Fresel multiple integral tích phân nhiều lớp multiple integral tích phân phân bội multiple iterated integral tích phân lặp bội phase area integral tích phân diện tích pha PI action (proportionalplus integral action) tác động tỷ lệ cộng tích phân pole of integral cực của tích phân potential integral tích phân thế probability integral tích phân xác suất proportional plus integral action (PIaction) tác dụng tỷ lệ-tích phân proportional plus integral controller (PIcontroller) bộ điều khiển tỷ lệ-tích phân proportional plus integral plus derivative controller (PIDcontroller) bộ điều khiển tỷ lệ-tích phân-đạo hàm Proportional, Integral, Derivative (PID) Tỷ lệ, Tích phân, Đạo hàm pseudo-elliptic integral tích phân giả elliptic pseudo-elliptic integral tích phân giả xicloit pseudo-hyperelliptic integral tích phân giả siêu eliptic pseudo-hyperelliptic integral tích phân giả siêu elliptic reactance integral tích phân điện kháng repeated integral tích phân lặp simple integral tích phân đơn sine integral sin tích phân sine integral tích phân hàm sin singular integral tích phân kỳ dị solution of an integral equation nghiệm của phương trình tích phân Sommerfeld integral tích phân Sommerfeld special integral tích phân đặc biệt subnormal integral tích phân pháp ảnh surface integral tích phân bề mặt to take an integral of <<>>… lấy tích phân của … trigonometric integral tích phân lượng giác trigonometrical integral tích phân hàm lượng giác trigonometrical integral tích phân lượng giác triple integral tích phân ba lớp under the integral dưới dấu tích phân upper integral tích phân trên volume integral tích phân khối volume integral tích phân phối volume integral tích phân thể tích

Related Posts