Integrated Là Gì, Nghĩa Của Từ Integrated, Integrated Là Gì

2 Toán & tin3 Xây dựng4 Kỹ thuật chung

/´inti¸greitid/

Toán & tin

được lấy tích phân được nhất thể hóa được hợp nhất

Xây dựng

thành bộ

Kỹ thuật chung

được cài đặt sẵn được tích hợpintegrated audio circuitmạch âm thanh được tích hợp phức hợp tích hợpactive microwave integrated circuitmạch tích hợp vi sóng chủ độnganalog integrated circuitmạch tích hợp tương tựApplication-Specific Integrated Circuit (ASIC)mạch tích hợp ứng dụng đặc biệtapplication-specific integrated circuit (ASIC)máy tích hợp chuyên dụngASIC (application-specific integrated circuit)mạch tích hợp chuyên dụngASIC (application-specific integrated circuit)mạng tích hợp chuyên dụngBerkeley Integrated Audio Software (BIAS)Phần mềm âm thanh tích hợp Berkeleybipolar integrated circuitmạch tích hợp lưỡng cựcbipolar integrated technologycông nghệ tích hợp lưỡng cựcBroadband integrated Distributed Star (BIDS)mạng tích hợp băng rộng phân bố hình saoBroadband Integrated Services Digital Networkmạng số dịch vụ tích hợp dải rộngBroadband Integrated Structure (BIA)cấu trúc tích hợp ứng dụngC-Band Integrated Radar Imaging System (C-IRIS)Hệ thống tạo ảnh ra đa tích hợp băng CCIM (ComputerIntegrated Manufacturing)sản xuất tích hợp máy tínhcompatible integrated circuitmạch tích hợp tương thíchComputer Integrated Business (CIB)kinh doanh tích hợp máy tínhComputer Integrated Office (CIO)tông đài tich hợp máy tínhcomputer-integrated manufacturingsự sản xuất tích hợp máy tínhdigital integrated circuitmạch tích hợp digitaldigital integrated circuitmạch tích hợp sốDigital Integrated Mobile Radio System (DIMRS)hệ thống thông tin vô tuyến di động tích hợp sốelectronic integrated circuitmạch tích hợp điện tửElectronic Transactions Integrated Services (ETIS)các dịch vụ giao dịch tích hợp điện tửfilm integrated circuitmạch tích hợp mỏnghigh-density integrated circuitmạch tích hợp mật độ caohybrid integrated circuitmạch tích hợp laiIAP (IntegratedArray Processor)bộ xử lý mảng tích hợp (IAP)IC (integratedcircuit)mạch tích hợpICA (integratedCommunication Adapter)bộ điều hợp truyền thông tích hợpICA (integratedCommunication Adapter)bộ tương thích truyền thông tích hợpICC (integratedcommunication controller)bộ điều khiển truyền thông tích hợpIDC (IntegratedDisk Controller)bộ điều khiển đĩa tích hợp-IDCIDE (integrateddevelopment environment)môi trường phát triển tích hợpIDE (integrateddevice electronics)điện tử học thiết bị tích hợpiDEN is Motorola”s integrated Digital Enhanced Network (IDEN)iDEN – Mạng số tích hợp nâng cao của MotorolaIDMS (integrateddata management system)hệ thống quản lý dữ liệu tích hợpIDN (integrateddigital network)mạng kỹ thuật số tích hợpIDP (integrateddata processing)sự xử lý dữ liệu tích hợpIDS (integrateddata store)sự lưu trữ dữ liệu tích hợpIDSS (integrateddecision support system)hệ thống tích hợp hỗ trợ quyết địnhIHS (integratedhome system)hệ thống tích hợp gốcIIL (integratedinjection logic)mạch logic phun tích hợpIIT (integratedinformation technology)công nghệ thông tin tích hợpIMIS (integratedmanagement information system)hệ thống thông tin quản trị tích hợpintegrated accesssự truy nhập tích hợpintegrated adapterbộ điều hợp tích hợpIntegrated Analogue Network (IAN)mạng tương tự tích hợpintegrated applicationứng dụng tích hợpintegrated audio circuitmạch âm thanh được tích hợpintegrated bipolar transistortranzito lưỡng cực tích hợpintegrated board band communication networkmạng truyền thông tích hợp bảngIntegrated Broadband Communication Network (IBCN)mạng thông tin băng rộng tích hợpIntegrated Business Network (IBN)mạng doanh nghiệp tích hợpIntegrated Call Centre (ICC)tmister-map.com tâm gọi tích hợpIntegrated Channel Processor (ICP)bộ xử lý kênh tích hợpIntegrated Circuit (IC)mạch tích hợpIntegrated Circuit (IC)vi mạch, mạch tích hợpintegrated circuit amplifierbộ khuếch đại mạch tích hợpintegrated circuit chipvi mạch tích hợpintegrated circuit maskmạng che mạch tích hợpintegrated circuit memorybộ nhớ tích hợpintegrated circuit packagetổ hợp mạch tích hợpIntegrated Communication Adapter (lCA)bộ điều hợp truyền thông tích hợpIntegrated Communication Adapter (lCA)bộ thích ứng truyền thông tích hợpintegrated communication controller (lCC)bộ điều khiển truyền thông tích hợpintegrated communication systemhệ thống truyền thông tích hợpintegrated componentlinh kiện tích hợpintegrated componentthành phần tích hợpintegrated computingsự tính toán tích hợpintegrated datadữ liệu tích hợpIntegrated Data Acquisition System (IDAS)hệ thống thu nhận dữ liệu tích hợpintegrated data dictionarytừ điển dữ liệu tích hợpintegrated data management system (IDMS)hệ thống quản trị dữ liệu tích hợpintegrated data processing (IDP)sự xử lý dữ liệu tích hợpintegrated data store (IDS)sự lưu giữ dữ liệu tích hợpintegrated data systemhệ dữ liệu tích hợpintegrated decision support system (IDSS)hệ thống tích hợp hỗ trợ quyết địnhIntegrated Development and Debugging Environment (IDDE)môi trường gỡ rối và phát triển tích hợpintegrated development environment (IDE)môi trường phát triển tích hợpintegrated devicelinh kiện tích hợpintegrated devicethiết bị tích hợpintegrated digital access (IDA)truy nhập số tích hợpintegrated digital exchangetổng đài số tích hợpintegrated digital networkmạng số tích hợpintegrated digital network (IDN)mạng kỹ thuật số tích hợpIntegrated Digital Network (IDN)mạng số tích hợpIntegrated Digital Network Exchange (IDNX)tổng đài của mạng số tích hợpintegrated Direct Ignition (IDI) systemhệ thống đánh lửa trực tiếp tích hợpintegrated diskđĩa tích hợpintegrated electronic componentlinh kiện điện tử tích hợpintegrated electronic systemhệ thống điện tử tích hợpintegrated emulatorbộ mô phỏng tích hợpintegrated file adapterbộ điều hợp tệp tích hợpintegrated filterbộ lọc tích hợpIntegrated Forecasting Management System (INFORMS)hệ thống quản lý dự báo tích hợpintegrated functionchức năng tích hợpintegrated gate bipolar transistor (IGBT)tranzito lưỡng cực cổng tích hợpIntegrated Graphics Array (IGA)mảng đồ họa tích hợpintegrated home system (IHS)hệ gia đình tích hợpintegrated home system (IHS)hệ thống tích hợp gốcintegrated hybrid componentlinh kiện lai tích hợpintegrated hybrid resistorđiện trở lai tích hợpintegrated informationthông tin tích hợpintegrated information systemhệ thống thông tin tích hợpintegrated information systemhệ thống tích hợp thông tinintegrated information technology (IIT)công nghệ thông tin tích hợpintegrated injection logic (IIL)lôgic phun tích hợpintegrated injection logic (IIL)mạch logic phun tích hợpIntegrated Language Environment (ILE)môi trường ngôn ngữ tích hợpIntegrated Line Terminating Unit (ILTU)khối kết cuối đường dây tích hợpintegrated logicmạch logic tích hợpintegrated logic circuitmạch logic tích hợpintegrated logic gatecửa lôgic tích hợpintegrated management information system (IMIS)hệ thống thông tin quản trị tích hợpintegrated microcircuitvi mạch tích hợpintegrated modemmôđem tích hợpintegrated MOS transistortranzito MOS tích hợpintegrated networkmạng tích hợpIntegrated Network Access (INA)truy nhập mạng tích hợpIntegrated network Access Arrangement (INAA)sự sắp xếp truy nhập mạng tích hợpIntegrated Network Communication Architecture (INCA)kiến trúc truyền thông mạng tích hợpIntegrated Network Management (INM)quản lý mạng tích hợpIntegrated Network Management System (INMS)hệ thống quản lý mạng tích hợpIntegrated Network Server (INS)server mạng tích hợpintegrated officevăn phòng tích hợpintegrated office systemhệ (thống) văn phòng tích hợpintegrated open hypermedia (IOH)siêu môi trường mở tích hợpintegrated optical circuitmạch tích hợp quangIntegrated Optical Circuit (IOC)mạch quang tích hợpintegrated optical circuit (IOC)mạch quang tích hợp (IOC)integrated optical devicethiết bị quang tích hợpintegrated optical switchbộ chuyển mạch quang tích hợpintegrated optical switching matrixma trận chuyển mạch quang tích hợpintegrated opticsquang (học) tích hợpintegrated opticsquang học tích hợpintegrated optoelectronic circuitmạch quang điện tử tích hợpintegrated programchương trình tích hợpIntegrated Project Support Environment (IPSE)môi trường hỗ trợ dự án tích hợpintegrated protective circuits (IPC)các mạch bảo vệ tích hợpIntegrated Protocol Reference Model (IPRM)mô hình chuyển giao thức tích hợpIntegrated Radio Frequency Unit (IRFU)khối tần số vô tuyến tích hợpintegrated RAMRAM tích hợpIntegrated Reference System (INREFS)hệ thống chuẩn tích hợpintegrated routingsự tìm đường tích hợpintegrated semiconductorchất bán dẫn tích hợpintegrated service digital networkmạng số dịch vụ tích hợpintegrated service digital network (ISDN)mạng số điện tử tích hợpIntegrated Service Digital Network (ISDN)mạng số với dịch vụ tích hợpIntegrated Service Unit (ISU)khối dịch vụ tích hợpIntegrated Services (INTSERVE)các dịch vụ tích hợpintegrated services digital networkmạng số dịch vụ tích hợpIntegrated Services Digital Network (ISDN)mạng dịch vụ số tích hợp (ISDN)Integrated Services Digital Network (ISDN)mạng dịch vụ tích hợp sốintegrated services networkmạng lưới tích hợp dịch vụintegrated simulatorbộ mô phỏng tích hợpintegrated softwarephần mềm tích hợpintegrated software engineering environment (ISEE)môi trường kỹ thuật phần mềm tích hợpintegrated spectrumhàm phổ tích hợpintegrated storage control (ISC)sự điều khiển bộ nhớ tích hợpIntegrated Storage Element (ISE)phần tử nhớ tích hợpIntegrated Switching System (ISS)hệ thống chuyển mạch tích hợpintegrated systemhệ dữ liệu tích hợpintegrated systemhệ thống tích hợpintegrated systemhệ tích hợpIntegrated Systems (ISPBX)các hệ thống tích hợpIntegrated Systems Architecture (ISA)kiến trúc hệ thống tích hợpIntegrated Telephony Cable Modem (ITCM)môđem cáp điện thoại tích hợp (VoIP)Integrated Test Area (ITA)vùng đo thử tích hợpintegrated thermionic circuitmạch nhiệt điện tử tích hợpintegrated tracking systemhệ thống theo dõi tích hợpIntegrated Voice and Data (IVD)thoại và dữ liệu tích hợpIntegrated Voice and Data LAN (IVDLAN)Mạng LAN tích hợp thoại và dữ liệuIntegrated Voice and Data Terminal (IVDT)đầu cuối thoại và dữ liệu tích hợpIntegrated Voice Application (IVA)ứng dụng thoại tích hợpIntegrated Voice Protocol (IVP)giao thức thoại tích hợpIntegrated Voice Protocol and Commands (IVPC)giao thức thoại tích hợp và các lệnhintegrated word processing equipmentthiêt bị xử lý từ tích hợpintegrated-circuit capacitortụ mạch tích hợpintegrated-circuit connectionsự nối mạch tích hợpintegrated-circuit elementphần tử mạch tích hợpintegrated-circuit fabricationchế tạo mạch tích hợpintegrated-circuit memorybộ nhớ mạch tích hợpintegrated-circuit packagebộ mạch tích hợpintegrated-circuit packagegói mạch tích hợpintegrated-circuit substrateđế mạch tích hợpintegrated-circuit waferlát mạch tích hợpIntegrated/Intelligent Call Management (ICM)quản lý cuộc gọi tích hợp/thông minhIOC (integratedoptical circuit)mạch quang tích hợpIOH (integratedopen hypermedia)siêu môi trường mở tích hợpIPC (integratedprotective circuits)các mạch bảo vệ tích hợpISA (IntegratedSystems Architecture)kiến trúc hệ thống tích hợpISC (integratedstorage control)sự điều khiển bộ nhớ tích hợpISDN (IntegratedService Digital Network)mạng số với dịch vụ tích hợpISDN (IntegratedServices Digital Network)Mạng Dịch Vụ Số Tích HợpISDN (integratedservices digital network)mạng số các dịch vụ tích hợpISEE (integratedsoftware engineering environment)môi trường kỹ thuật phần mềm tích hợplarge scale integrated circuitmạch tích hợp cỡ lớnlarge scale integrated memorybộ nhớ tích hợp cỡ lớnlinear integrated circuitmạch tích hợp tuyến tínhlinear-integrated circuitmạch tích hợp tuyến tínhLISA (LocalIntegrated Software Architecture)kiến trúc phần mềm tích hợp cục bộlocal integrated software architecture (LISA)kiến trúc phần mềm tích hợp cục bộlogic-integrated circuitmạch tích hợp logicLSI circuit (large-scale integrated circuit)mạch tích hợp cỡ lớnmagnetic integrated circuitmạch tích hợp từmanagement integrated systemhệ thống tích hợp quản lýmemory integrated circuitmạch tích hợp bộ nhớmetal gate CMOS integrated circuitmạch tích hợp CMOS cửa kim loạimetal oxide semiconductor integrated circuitmạch tích hợp bán dẫn oxit kim loạiMIC (microwaveintegrated circuit)mạch tích hợp vi baMicrowave Hybrid Integrated Circuit (MHIC)mạch tích hợp lai của vi bamicrowave integrated circuit (MIC)mạch tích hợp vi bamicrowave integrated circuit-MICmạch tích hợp vi bamonolithic integrated circuitmạch tích hợp đơn khốimonolithic integrated circuitmạng tích hợp đơn khốimonolithic integrated optical circuitmạch tích hợp quang đơn phiếnmonolithic microwave integrated circuitmạng tích hợp viba đơn khốiMonolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC)mạch tích hợp đơn tinh thể cho vi ban-channel integrated MOS transistortranzito MOS tích hợp kênh nNMOS integrated circuitmạch tích hợp NMOSOELC (optoelectronicintegrated circuit)mạng tích hợp tích điệnoptical integrated circuitmạch tích hợp quangoptical integrated circuitmạch quang tích hợpopto electronic integrated circuit (OEIC)mạng tích hợp quang điện tửOpto-Electronic Integrated Circuit (OEIC)mạng tích hợp quang -điệnP-channel integrated FETFET tích hợp kênh PP-channel integrated FETtranzito trường tích hợp kênh PPhotonic Integrated Circuit (PIC)mạch tích hợp photonPIN-PET integrated receivermáy thu tích hợp PIN-PETplanar integrated circuitmạch tích hợp planaPrivate Integrated Network Exchange (PINX)tổng đài mạng các dịch vụ tích hợp dùng riêngPrivate Integrated Services Network (PISN)mạng các dịch vụ tích hợp dùng riêngProgram Integrated Information (PII)thông tin tích hợp chương trìnhRemote Integrated Services Line Unit (RISLU)khối đường dây của các dịch vụ tích hợp đầu xasemiconductor integrated circuitmạch tích hợp bán dẫnsilicon integrated circuitmạch tích hợp silic lưỡng cựcSimulation Programme with Integrated Circuit Emphasis (SPICE)chương trình mô phỏng với tầm quan trọng đặc biệt của các mạng tích hợpSmall-Outline Integrated Circuit (SMD) (SOLC)Mạch tích hợp quy mô nhỏ (SMD)socket for integrated circuitổ cắm mạch tích hợpsoftware IC (softwareintegrated circuit)mạch tích hợp phần mềmsoftware integrated circuit (softwareIC)mạch tích hợp phần mềmspecial-purpose linear integrated circuit (SPLIC)mạch tích hợp tuyến tính chuyên dụngSPLIC (special-purpose linear integrated circuit)mạch tích hợp tuyến tính chuyên dụngSubscriber Line Integrated circuit (SLIC)mạch tích hợp đường dây thuê baosuper-large-scale integrated circuitmạch tích hợp cỡ siêu lớnthick layer integrated circuitmạch tích hợp màng dàythin-film integrated circuitmạch tích hợp màng mỏngthree-dimensional integrated circuitmạch tích hợp ba chiềuunipolar integrated circuitmạch tích hợp đơn cựcvery-high-performance integrated circuit (VHPIC)mạch tích hợp hiệu suất rất caovery-high-speed integrated circuit (VHSIC)mạng tích hợp tốc độ rất caovery-large-scale integrated circuit (VLSIC)mạch tích hợp cỡ rất lớnVHPIC (veryhigh performance integrated circuit)mạch tích hợp hiệu suất rất caoVHSIC (veryhigh speed integrated circuit)mạch tích hợp tốc độ rất caoVLSIC (very-large-scale integrated circuit)mạch tích hợp cỡ rất lớnWidely Integrated Distributed Environment (WIDE)môi trường phân bố tích hợp rộng tổ hợp

Related Posts