Khu Công Nghiệp ( Industrial Zone Là Gì, Nghĩa Của Từ Industrial Zone

Khu công nghiệp (tiếng Anh: Industrial Area)là khu vực dành cho phát triển công nghiệp theo một qui hoạch cụ thể, nhằm đảm bảo được sự hài hòa và cân đối giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường

Khu công nghiệp (Industrial Area)

Khu công nghiệp – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Industrial Area, Industrial Zone hoặc Industrial Park.

Đang xem: Industrial zone là gì

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lí xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục qui định. (Theo Nghị địnhSố:82/2018/NĐ-CP)

Khu công nghiệp gồm nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: Khu chế xuất, khu công nghiệp liên hợp, khu công nghiệp hỗn hợp nhiều ngành và khu công nghiệp tổng hợp chuyên ngành.

Các loại hình khu công nghiệp

Khu công nghiệp liên hợp

Các xí nghiệp công nghiệp trong Khu công nghiệp dạng này được tổ chức hình thức liên hiệp hóa dây chuyền công nghệ. Ví dụ:

– Khu công nghiệp tập trung lớn bao gồm các nhà máy luyện kim với chu trình đầy đủ và các công trình phụ trợ có liên quan như hóa chất, năng lượng, các xí nghiệp công nghiệp xây dựng và sử dụng chất phế thải…

– Khu công nghiệp tập trung lớn các nhà máy luyện kim với chu trình không đầy đủ, các nhà máy chỉ chế tạo kèm theo là các công trình phụ trợ về năng lượng và xây dựng.

– Khu vực công nghiệp tập trung các xí nghiệp, nhà máy lớn về hóa chất cơ bản, các nhà máy lọc dầu, hóa dầu và các liên hợp về năng lượng, sửa chữa cùng các công trình kĩ thuật phục vụ sản xuất…

Khu công nghiệp hỗn hợp nhiều ngành

Khu công nghiệp hỗn hợp nhiều ngành thường tập trung những xí nghiệp công nghiệp có đặc tính sản xuất khác nhau nhưng không gây ảnh hưởng xấu lẫn nhau. Khi bố trí các xí nghiệp thuộc các ngành có tính chất gần nhau bố trí thành nhóm để đảm bảo hợp tác chặt chẽ với nhau trong sản xuất.

Xem thêm: Go On The Go Là Gì – On The Go Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases

Khu công nghiệp tổng hợp chuyên ngành

Khu công nghiệp chuyên ngành bao gồm các xí nghiệp thuộc một ngành hoặc một số ít ngành công nghiệp sản xuất cùng một loại sản phẩm.

Trong khu công nghiệp chuyên ngành ưu tiên phát triển khả năng liên hợp sản xuất giữa các xí nghiệp, sử dụng tổng hợp các nguồn nguyên liệu. Do đó, cần có các giải pháp qui hoạch hợp lí tạo ra dây chuyền sản xuất tối ưu cho các xí nghiệp.

Các nhóm công nghiệp chuyên ngành thường có trong các ngành sau:

– Công nghiệp hóa chất và công nghiệp hóa dầu.

– Công nghiệp cơ khí và thiết bị cơ khí.

– Công nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng.

Xem thêm: Cách Dùng Although, Though, Even Though, Despite Of Là Gì ? Nghĩa Của Từ Despite

– Công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm.

Khu chế xuất

Khu chế xuất là nơi tập trung các doanh nghiệp công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lí xác định, không có dân cư sinh sống, do Chính phủ hoặc thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.(TheoLí thuyết qui hoạch đô thị, Trường ĐH Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh)

Related Posts