Incomplete Là Gì – Nghĩa Của Từ Incomplete, Từ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Incomplete là gì

*
*
*

incomplete

*

incomplete /,inkəm”pli:t/ tính từ thiếu, chưa đầy đủ chưa hoàn thành, chưa xong
không đầy đủincomplete observation: quan sát không đầy đủkhông hoàn toànincomplete abortion: phá thai không hoàn toànincomplete agglutinin: ngưng kết không hoàn toànincomplete antibody: kháng thể bất toàn, kháng thể không hoàn toànincomplete combustion: sự cháy không hoàn toànincomplete fusion: nóng chảy không hoàn toànincomplete hemianopia: bán manh không hoàn toànincomplete reaction: phản ứng không hoàn toànincomplete beta functionhàm beta khuyếtincomplete blockkhối khuyếtincomplete circuitmạch không đóngincomplete combustioncháy không hếtincomplete combustionsự cháy không hếtincomplete defrostingxả tuyết không triệt đểincomplete dislocationsai khớp nhẹincomplete excavationsự xúc không hết đấtincomplete gamma functionhàm gamma khuyếtincomplete momentmômen khuyếtincomplete penetrationchỗ hàn không đầyincomplete penetrationsự hàn không thấuincomplete sequence relayrơle thứ tự thiếuincomplete taskstác vụ chưa xongincomplete taskstác vụ dở dangincomplete threadkhoảng thoát của dao renincomplete threadren thiếuincomplete threadren ước không toàn phầnincomplete wellgiếng không hoàn chỉnh <,inkəm"pli:t> tính từ o thiếu, chưa đầy đủ o chưa hoàn thành, chưa xong § incomplete fusion : mối hàn không hoàn chỉnh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): completion, incompleteness, complete, incomplete, completely, incompletely

*

Xem thêm: Theo Bạn Cái Gì Đi Thì Nằm Đứng Cũng Nằm Nhưng Nằm Lại Đứng, Đố Vui Cái Gì Mà Đi Thì Nằm, Đứng Cũng

*

*

incomplete

Từ điển Collocation

incomplete adj.

VERBS be | remain Her collection remained incomplete. | leave sth The building was left incomplete.

ADV. seriously, very, woefully Any view of Shostakovich is seriously incomplete without knowledge of these recordings. | somewhat | inevitably, necessarily We begin with a brief and necessarily incomplete review of UK statistics. | unfortunately

Từ điển WordNet

Xem thêm: Tài Khoản Vk — Live Chatting & Free Calls, ‎Vk — Social Network Trên App Store

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: deficient imperfect lacking partial unfinished wantingant.: complete

Related Posts