” Incline Là Gì ? Nghĩa Của Từ Incline

incline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incline.

Đang xem: Incline là gì

Từ điển Anh Việt

incline

/in”klain/

* danh từ

mặt nghiêng

chỗ dốc, con đường dốc

* ngoại động từ, (thường), dạng bị động

khiến cho sãn sàng, khiến cho có ý thiên về, khiến cho có khuynh hướng, khiến cho có chiều hướng

this result will incline them to try again: kết quả đó khiến cho họ có ý muốn thử lại một lần nữa

to be inclined to believe that…: có ý tin là…

to be inclined to lazy: có khuynh hướng muốn lười

* nội động từ

có ý sãn sàng, có ý thích, có ý thiên về, có khuynh hướng, có chiều hướng

I incline to believe…: tôi sãn sàng tin là…, tôi có ý tin là…

to incline to obesity: có chiều hướng béo phị ra

nghiêng đi, xiên đi

nghiêng mình, cúi đầu

incline

nghiêng lệch // <độ, sự> ngiêng

curvature i. độ cong nghiêng của đường cong

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

incline

* kinh tế

chỗ dốc

mặt nghiêng

* kỹ thuật

độ chênh lệch

độ dốc

độ dốc mái

độ nghiêng

dốc

đường dốc

đường dốc xuống

giảm

làm nghiêng

lệch

lò thượng

nghiêng

mái dốc

mặt nghiêng

mặt phẳng nghiêng

sườn dốc

xây dựng:

chiều dọc

đường tới nghiêng

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

Xem thêm: 1️⃣ Vibe Là Gì ? Giải Nghĩa Từ “Vibe” Và Cách Dùng Từ Vibe Vibe Là Gì

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Adobe Flash – Player Là Gì

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts