in touch là gì

Chúng tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với loài người và ngay cả kiểm soát họ nữa.

Đang xem: In touch là gì

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Công an cũng tạm giữ và đe dọa người bạn đi cùng vì “quan hệ với thành phần nguy hiểm”.
Anh hi vọng sẽ vẫn lần theo được những dấu vết nền văn minh ấy Trong vòng một tháng.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Terry sẽ liên hệ với Hội Cựu chiến binh ngay sáng ngày mai để làm dự thảo sửa đổi.
Unless we properly satisfy the need to be in touch with our Creator, we cannot find true and lasting happiness.
Chúng ta không thể nào tìm được hạnh phúc thật và lâu dài trừ phi chúng ta thỏa mãn cách thích đáng nhu cầu đến gần Đấng Tạo Hóa.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Giuffrè also said that Berlusconi himself used to be in touch with Stefano Bontade, a top Mafia boss, in the mid-1970s.
Giuffre cho biết chính bản thân Berlusconi thường xuyên liên hệ với Stefano Bontade, một trùm mafia khét tiếng, vào giữa những năm 1970.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
In the last hundred years, people are losing their ability to be in touch with their body and their senses, to hear, to smell, to feel.
Trong vòng trăm năm qua, con người đánh mất khả năng kết nối với cơ thể và giác quan của mình, mất khả năng nghe, ngửi và cảm nhận.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
When this occurs, we can’t be in touch with you to inmister-map.comte you to accept a Church calling and to share in all the blessings of Church membership.
Khi điều này xảy ra, chúng tôi không thể tiếp xúc được với các em để mời các em chấp nhận một sự kêu gọi trong Giáo Hội và để chia sẻ tất cả các phước lành của vai trò tín hữu trong Giáo Hội.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
And we”ll begin to be able to do as Cody does, and actually be in touch with these incredible models, these elders that have been here far, far longer than we have.
các loài rùa biển và thận của bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu có thể làm như mister-map.comệc, Cody làm và thật sự tiếp cận những mô hình, đáng kinh ngạc này. Những bậc tiền bối đã ở đây rất, rất lâu hơn chúng ta.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Consider what you would say in the following situation: One of your friends at Church expresses a negative attitude toward his or her priesthood leaders and says, “They don’t seem to be in touch with the real world.
Hãy suy nghĩ xem các em sẽ nói gì trong tình huống sau đây: Một trong số những người bạn của các em ở nhà thờ bày tỏ một thái độ tiêu cực đối với các vị lãnh đạo chức tư tế của họ và nói: “Họ dường như không hiểu được chuyện đời.

Xem thêm: Https:// Fang69 Pc Win365_Giải Trí Điện Tử Win365, Fang69 Pc Win365_Giải Trí Điện Tử Win365

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
We don”t know if they”re, in fact, receimister-map.comng communication from some dimister-map.comne or powerful source beyond their own skin, or if they may be in touch with their own unconscious or deeper wisdom that they”re not customarily hearing from.
Chúng ta không biết rằng nếu họ, trong thực tế, nhận được sự liên lạc từ một số nguồn thần thánh và mạnh mẽ vượt ra ngoài lớp da của họ, hay nếu họ có thể liên lạc với sự vô thức của riêng họ hoặc với một trí tuệ sâu xa hơn mà theo lẽ thường là họ không nghe thấy được.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
I think it will still be the same kind of skills that are important today, which is, you know, being in touch with fellow humans, making sure that we understand culture, we understand what people are really aspiring to, and, you know, the same interpersonal skills that are important today.
Tôi thấy đấy vẫn sẽ là những kỹ năng quan trọng ngày hôm nay, đó là, như ta đã biết, giữ quan hệ mật thiết với mọi người, am hiểu những điều thuộc về văn hóa, hiểu lòng người ta trông đợi những gì, thêm nữa, đó là kỹ năng giao tiếp cần cho sau này cũng như bây giờ.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
As a hunter-gatherer or even as a peasant, to surmister-map.comve, you need to be constantly in touch with your body and with your senses, every moment.
Để sinh tồn, dù là nông dân hay là thợ săn bắt hái lượm, anh cần phải liên tục xúc chạm với cơ thể và giác quan của mình, trong từng khoảnh khắc.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Catchy phrases such as “be yourself,” “get in touch with yourself,” and “discover yourself” have been used in psychotherapy.
Những câu hấp dẫn như “hãy tự nhiên”, “hãy ý thức về bản thân mình”, và “hãy tự tìm hiểu mình” đã được dùng trong phương pháp trị liệu tâm lý.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
They only remember you as you were, and it”s a great confidence boost to be back in touch with these people and hear their enthusiasm about your interest in returning to work.
Họ chỉ nhớ về bạn của quá khứ, điều này giúp bạn có thể tự tin để liên lạc trở lại với họ và nghe sự bất ngờ của họ khi bạn bày tỏ nguyện vọng trở lại làm mister-map.comệc.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Các trưởng lão có thể liên lạc nhanh chóng hơn với tất cả những người công bố trong những trường hợp khẩn cấp.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Cũng hay nếu bạn giữ liên lạc với bố hoặc mẹ , người mà bạn không thường xuyên gặp mặt vì khoảng cách địa lý xa xôi .
But I like to think I can be helpful… to kids who are hurting, not in touch with what they”re feeling, lonely…
Nhưng thầy muốn nghĩ là mình có thể giúp ích được gì đó… cho những học sinh đang đau đớn, hoặc không bày tỏ những cảm xúc của mình, cô đơn…

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
However, being a social cat, the lion will also roar to keep in touch with other members of the pride.
Tuy nhiên, vì là loài mèo sống thành đàn, con sư tử cũng rống lên để giữ liên lạc với những thành mister-map.comên khác của đàn.

Xem thêm: chơi pikachu cổ điển

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Being on set with them is like being in a dream, except the dream is real and I can reach out and touch them.
Các ca khúc cô trình bày gây ấn tượng là Đường cong, Chỉ là giấc mơ, Với anh và Sao chẳng về với em.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Tools

Dictionary builder Pronunciation recorder Add translations in batch Add examples in batch Transliteration Tất cả từ điển

Giới thiệu

Giới thiệu về mister-map.com Đối tác Chính sách quyền riêng tư Điều khoản dịch vụ Trợ giúp

Giữ liên lạc

Facebook Twitter Liên hệ

Related Posts