” In The Sense Of Là Gì ? Những Từ Đẹp Nhất Trong Tiếng Anh

06:58 Dec 9, 2016
English to Vietnamese translationsMedical – Medical (general) / Y học

English term or phrase: in a sense
Em đang dịch về MSG (mì chính hay còn gọi là bột ngọt) và tác động của nó. Nhờ mọi người góp ý giúp với phần dịch. Em cảm thấy mắc mắc từ phần :”in a sense, to get to the brain.” Context: Não bộ– trong những giai đoạn hạ đường huyết khi lượng đường trong máu thấp khiến cho não bị giảm sút khả năng phòng vệ, bột ngọt có thể vượt qua hàng rào máu não và làm tổn thương các tế bào não do nhiễm độc thần kinh kích thích (excitatory neurotoxicity). English: By affecting the pancreas and creating a situation of hypoglycemia, MSG may bring down the brain’s barriers, carrying it’s own key, in a sense, to get to the brain. Phần dịch: Với việc gây ảnh hưởng đến tuyến tụy và gây tình trạng hạ đường huyết, bột ngọt có thể hạ gục các hàng rào của não, mang theo chìa khóa của riêng nó, xét trên khía cạnh nào đó, là tấn công não bộ.
This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO.

Đang xem: In the sense of là gì

Xem thêm: MộT Locus Là Gì – MộT Locus Lã  Gã¬

“, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo

*

Xem thêm: least là gì

Local time: 18:02
Vietnamese translation:theo cách nào đó/bằng cách nào đó/ở khía cạnh nào đó
Explanation:in a sense/in one sense/in some senses etc (=in one way, in some ways etc) “In a sense” thường được dùng để chỉ sự diễn giải cụ thể một tình huống nào đó, nghĩa là theo lời giải thích hay quan điểm, ở khía cạnh nào đó (according to one explanation or view; to a certain extent). By affecting the pancreas and creating a situation of hypoglycemia, MSG may bring down the brain’s barriers, carrying it’s own key, in a sense, to get to the brain. = Bằng việc tác động tới tuyến tụy và gây tình trạng hạ đường huyết, bột ngọt có thể hạ gục các hàng rào của não, mang theo chìa khóa của riêng nó, bằng cách nào đó, để tấn công não bộ. = Ở khía cạnh nào đó/Hiểu theo khía cạnh nào đó, bằng việc tác động tới tuyến tụy và gây tình trạng hạ đường huyết, bột ngọt có thể hạ gục các hàng rào của não, mang theo chìa khóa của riêng nó để tấn công não bộ.

Related Posts