In The Distance Là Gì ? Nghĩa Của Từ Distance Trong Tiếng Việt

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vmister-map.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Đang xem: In the distance là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

distance

*

distance<"distəns>danh từ khoảng cách giữa hai điểm hoặc hai nơi a good cyclist can cover distances of over a hundred miles a day một tay đua xe đạp giỏi có thể vượt qua được những khoảng cách trên 100 dặm một ngày it”s a great/some/no distance from here từ đây đến đó rất xa/khá xa/không xa mấy a short/long/great distance một khoảng cách ngắn/dài/lớn the beach is within walking distance of my house bờ biển cách nhà tôi có mấy bước chân at a distance of fifty years (nghĩa bóng) cách xa 50 năm chỗ hoặc điểm cách xa at a distance of six miles, you can”t see much ở cách xa 6 dặm, anh không thể thấy rõ lắm he won”t hit the target at that distance ở khoảng cách đó, nó không bắn trúng đích được to see something in the distance thấy cái gì ở đằng xa to hear a strange sound from the distance nghe thấy âm thanh lạ từ đằng xa khoảng cách (không gian hoặc thời gian) distance is no problem with modern telecommunications Nhờ kỹ thuật viễn thông hiện đại, khoảng cách không thành vấn đề nữa thái độ cách biệt, thái độ xa cách; sự lạnh nhạt is his distance a result of snobbery or shyness? phải chăng sự xa cách của anh ta là do thói học làm trưởng giả hoặc do tính nhút nhát? to keep one”s distance from somebody/something không đến gần ai/cái gì; giữ thái độ cách biệt đối với ai/cái gì I would keep my distance from the dog, if I were you Nếu tôi là anh, tôi sẽ đứng cách xa con chó to keep someone at a distance (nghĩa bóng) giữ thái độ xa cách đối với ai (hội họa) cảnh xa (của một bức hoạ) (âm nhạc) khoảng cách (giữa hai nốt) to go the distance (thể thao) tiếp tục chơi đến hết trận đấungoại động từ (to distance somebody from somebody / something) làm cho ai kém thân mật hoặc nhiệt tình đối với ai/cái gì that stupid quarrel has distanced us cuộc cãi cọ ngu ngốc đó đã khiến chúng ta xa nhau voters have been distanced from the party by adverse publicity cử tri đã bị cuộc vận động của phe đối địch làm giảm nhiệt tình đối với đảng to distance oneself from somebody/something không tán thành hoặc không dính líu với ai/cái gì khoảng cách d. of between lines (planes, points) khoảng cách giữa hai đường thẳng, (hai mặt phẳng, hai điểm) a point to a line of a plane khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng hay một mặt phẳng d. from a surface to a tangent planes khoảng cách từ một mặt đến mặt phẳng tiếp xúc angular d. khoảng cách góc apparent d. khoảng cách focal d.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Remainder Là Gì, Remainder Là Gì, Nghĩa Của Từ Remainder

(from the center) nửa khoảng tiêu geodesic d. khoảng cách góc của mặt trăng lunar d. khoảng cách góc của mặt trăng polar d. khoảng cách cực zenith d. khoảng cách thiên đỉnh, khoảng cách zênit

*

/”distəns/ danh từ khoảng cách, tầm xa beyond striking distance quá tầm với tay đánh được beyond listening distance quá tầm nghe thấy được within striking distance trong tầm tay đánh được within listening distance trong tầm nghe thấy được khoảng (thời gian) at this distance of time vào khoảng thời gian đó the distance between two events khoảng thời gian giữa hai sự việc quãng đường; (thể dục,thể thao) quãng đường chạy đua (dài 240 iat) to go part of the distance on foot đi bộ một phần quãng đường to hit the distance (thể dục,thể thao) chạy đua một quãng đường nơi xa, đằng xa, phía xa in the distance ở đằng xa from the distance từ đằng xa thái độ cách biệt, thái độ xa cách; sự cách biệt, sự xa cách to keep one”s distance giữ thái độ cách biệt to keep someone at a distance không cho ai lại gần; giữ thái độ xa cách đối với ai (hội họa) cảnh xa (của một bức hoạ) (âm nhạc) khoảng cách (giữa hai nốt) ngoại động từ để ở xa, đặt ở xa làm xa ra; làm dường như ở xa bỏ xa (trong cuộc chạy đua, cuộc thi…)

Xem thêm: ” Ladyboy Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Ladyboy Và Shirting

*

Related Posts