In That Là Gì, Nghĩa Của Từ In That, In That Là Gì, Nghĩa Của Từ In That

Câu chẻ (cleft sentences) là một trong những điểm ngữ pháp hay thường được sử dụng khi người nói muốn nhấn mạnh một điều gì đó trong câu văn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm rõ được các cấu trúc và cách dùng của nó dẫn đến việc lúng túng khi bắt gặp và sử dụng.

Đang xem: In that là gì

Vì thế, bài viết hôm nay của mình sẽ cùng bạn tìm hiểu về câu chẻ trong tiếng Anh, định nghĩa, chức năng và các cấu trúc thường gặp của nó.

Hãy cùng theo dõi nhé!

Nội dung bài viết

Định nghĩa và chức năng của câu chẻ1. Định nghĩa

Câu chẻ hay còn được gọi là câu nhấn mạnh là một dạng câu phức được chia làm hai mệnh đề gồm có: mệnh đề chính và mệnh đề phụ thuộc sử dụng kèm các đại từ quan hệ.

2. Chức năng

Câu chẻ thường được sử dụng phổ biến để nhấn mạnh một trong các thành phần của câu như trạng ngữ, chủ ngữ, tân ngữ hay một đối tượng, sự việc nào đó mà người nói muốn người nghe chú ý tới.

Trong văn viết người viết không thể dùng ngữ âm, giọng điệu để nhấn vào thông tin muốn người đọc quan tâm đến như khi nói nên người ta thường sử dụng câu chẻ để làm việc đó. Vì thế câu chẻ thường được sử dụng nhiều trong văn viết.

Các cấu trúc thường gặp của câu chẻ1. Cấu trúc câu chẻ với dạng It + be(is/was)

Cấu trúc chung:

It + is/was + thông tin cần nhấn mạnh + who/whom/that + mệnh đề.

Một câu văn thông thường có thể biến thành nhiều câu chẻ khác nhau tùy vào thông tin mà bạn muốn nhấn mạnh là chủ ngữ, tân ngữ hay trạng từ.

a. Nhấn mạnh chủ ngữ

Cấu trúc:

It + is/was + chủ ngữ + who/that + mệnh đề

Ex:

My friend got a pet cat from Mrs.Smith last weekend.

⇒ It was my friend who/that got a pet cat from Mrs.Smith last weekend.

(Chủ ngữ được nhấn mạnh ở đây là my friend, người nói muốn chú ý vào thông tin rằng người thực hiện hành động got a pet cat là my friend chứ không phải my dad, my mom hay John.)

b. Nhấn mạnh tân ngữ

Cấu trúc:

It + is/was + tân ngữ cần nhấn mạnh + whom/that + mệnh đề

Ex:

My friend got a pet cat from Mrs.Smith last weekend.

⇒ It was a pet that my friend got from Mrs.Smith last weekend.

(Thông tin mà người nói muốn chú ý tới là tân ngữ chỉ vật: a pet cat. Bạn của tôi lấy con mèo từ cô Smith chứ không phải là một con vật nào khác như chó hay chuột…)

⇒ It was Mrs.Smith whom/that my friend got a pet cat from last weekend.

(Người mà bạn tôi lấy con mèo từ họ là cô Smith chứ không phải Mrs.Lan hay Mr.An nào đó. Thông tin muốn nhấn mạnh ở đây là cô Smith.)

*

*

*

*

Khóa học tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 — SPEC

Bạn muốn cải thiện kỹ năng nghe — nói tiếng Anh? SPEC English cam kết giá trị kiến thức bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với chi phí bạn bỏ ra!

c. Nhấn mạnh trạng ngữ

Cấu trúc:

It + is/was + trạng ngữ + that + mệnh đề

Ex:

My friend got a pet cat from Mrs.Smith last weekend.

⇒ It was last weekend that my friend got a pet cat from Mrs.Smith.

Xem thêm: How To Download Gameguardian

(Thông tin người nói đề cập ở đây là thời gian cuối tuần trước, không phải là hôm qua, hôm nay hay tuần này mà là cuối tuần trước bạn của tôi đã lấy con mèo từ cô Smith. Thông tin quan trọng nhất để người nghe chú ý tới là last weekend.)

d. Nhấn mạnh trong câu bị động

Cấu trúc:

It + is / was + Noun (vật) + that + be + V3/V-ed (past participle)

It + is / was + Noun / pronoun (người) + who + be + V3/V-ed (past participle)

Ex:

People talk about the girl.

=> It is the girl that is talked about.

(Đó là cô gái mà mọi người đang nói tới)

Fans gave that actor a lot of flowers.

=> It was that actor who was given a lot of flowers.

(Đó là diễn viên người mà được tặng rất nhiều hoa.)

2. Cấu trúc câu chẻ với what

Loại câu này thông tin nhấn mạnh thường được đặt ở cuối câu, do đó mệnh đề đi với “what” sẽ đứng ở đầu câu. Trong một số trường hợp người ta cũng có thể dùng “where”, “why” hoặc “how” thay cho what tùy vào điều mà họ muốn nhấn mạnh là vị trí, lí do hay tính chất.

Cấu trúc 1:

What clause + is/was + câu hoặc từ cần nhấn mạnh.

Ex:

I’d like to buy a new computer.

⇒ What I’d like to buy is a new computer.

(Cái tôi muốn mua chính là một chiếc máy tính mới.)

I really wanted to go the the beach.

⇒ Where I really wanted to go was the beach.

(Nơi mà tôi đã thực sự muốn đến là biển.)

Cấu trúc 2:

Cấu trúc này được sử dụng riêng với mục đích nhấn mạnh một động từ nào đó

What + S + do/does/did + is/was + verb.

Ex:

We really need to hire some new employees.

Xem thêm: Đông Lào Là Gì ? Nguồn Gốc Của “Bật Mode Đông Lào” Trên Mxh Đông Lào Là Gì

⇒ What we really need to do is hire some new employees.

(Thông tin cần nhấn mạnh ở đây là việc thuê một vài công nhân mới. Việc mà chúng tôi cần làm không phải là thuê một văn phòng mới, tìm một vài tài liệu mà là thuê người làm công mới.)

Related Posts