Tổng Hợp Cách Dùng Regardless Of/ Regard In Regards To Là Gì

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vmister-map.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Đang xem: In regards to là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

regard

*

regarddanh từ (regard to / for somebody / something) sự quan tâm đến ai/cái gì to have/pay/show little regard for the feelings of others ít quan tâm đến tình cảm của người khác to drive without regard for/to speed limit lái xe không để ý gì đến giới hạn tốc độ (regard for somebody / something) niềm kính mến hoặc quý trọng; sự tôn kính to hold somebody in high/low regard rất/ít kính trọng ai to have a great regard for somebody”s judgement/intelligence/achievements rất tôn trọng sự nhận xét/trí thông minh/thành tích của ai (số nhiều) lời chúc mừng tốt đẹp; lời chào hỏi (ở cuối bức thư) please give/send my best regards to your parents mong anh chuyển giùm tới hai cụ nhà những lời chúc tụng tốt đẹp nhất của tôi With kind regards, Yours sincerely … Với những lời chúc mừng chân thành của tôi.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pedophile Là Gì

Kính thư… in/with regard to somebody/something liên quan đến ai/cái gì I”ve nothing to say with regard to your complaints Tôi chẳng có gì để nói về những lời than phiền của anh in this/that/one regard về mặt này/mặt kia He”s very sensitive in this regard Anh ta rất nhạy cảm về mặt này We have succeeded in one crucial regard: Making this scandal public Chúng ta đã thành công về một điểm cốt yếu: Đưa vụ bê bối này ra trước công chúng ngoại động từ nhìn ai một cách chăm chú she regarded him closely/intently/curiously cô ta nhìn anh ấy một cách thân tình/chằm chằm/tò mò (to regard somebody / something with / as something) coi như, xem như, đánh giá How is he regarded locally? Anh ta được đánh giá như thế nào ở địa phương? Your work is highly regarded Công việc của anh được đánh giá cao We regard her behaviour with suspicion Chúng tôi xem xét hành vi của cô ta một cách hồ nghi To regard somebody unfavourably/with disfavour Đánh giá ai một cách thiếu thiện cảm/ác cảm I regard your suggestion as worth considering/as worthy of consideration Tôi cho rằng ý kiến của anh thật đáng suy xét We regard your action as a crime/as criminal chúng tôi xem hành vi của anh như là tội ác She”s generally regarded as a nuisance Nói chung, cô ta bị coi là kẻ hay quấy rầy (trong câu phủ định hoặc câu hỏi) để ý, lưu ý He seldom regards my advice Ít khi nó để ý lời khuyên của tôi He booked the holiday without regarding my wishes Anh ta cứ mua vé đi nghỉ mà chẳng hề quan tâm đến nguyện vọng của tôi có liên quan tới, dính dấp đến, dính dáng đến, có quan hệ tới this matter does not regard me at all vấn đề này chẳng dính dáng đến tôi một tí nào cả as regards somebody/something có liên quan đến ai/cái gì; về phần I have little information as regards his past Tôi có ít thông tin về quá khứ của anh ta As regards the second point in your letter…….. Về điểm thứ nhì trong lá thư của anh……..

*

/ri”gɑ:d/ danh từ cái nhìn sự quan tâm, sự chú ý, sự để ý to have no regard to facts không quan tâm đến sự việc lòng yêu mến; sự kính trọng to have great regard for someone rất kính mến ai (số nhiều) lời chúc tụng ((thường) dùng ở cuối bức thư) please give my best regards to your parents mong anh chuyển giùm tới hai cụ nhà những lời chúc tụng tốt đẹp nhất của tôi with kind regards, yours sincerely xin gửi tới anh những lời chúc mừng chân thành của tôi !in (with) regards to về vấn đề, đối với vấn đề; về phần !in this regards về mặt này, về lĩnh vực này, về điểm này ngoại động từ nhìn ((thường) phó từ) to regard somebody intently nhìn ai chầm chầm to regard something with suspicion nhìn cái gì bằng con mắt nghi ngờ coi như, xem như ((thường) phủ định) để ý, lưu ý, lưu tâm đến (việc gì) not to regard someone”s advice không để ý đến lời khuyên của ai có liên quan tới, dính dấp đến, dính dáng đến, có quan hệ tới this matter does not regard me at all vấn đề này chẳng dính dáng đến tôi một tí nào cả

Xem thêm: Go Down – Ecubed #42:

*

Related Posts