16 Cụm Từ Quen Thuộc Với 'M In Mind Là Gì ? 10 Cụm Từ Không Thể Quên Khi Đi Kèm Với Mind

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: In mind là gì

*
*
*

mind

*

mind /maind/ danh từ tâm, tâm trí, tinh thầnmind and body: tinh thần và thể chất trí, trí tuệ, trí óc ký ức, trí nhớto call (bring) something to mind: nhớ lại một cái gì sự chú ý, sự chủ tâm, sự lưu ýto keep one”s mind on doing something: nhớ chú ý làm việc gìto give one”s mind to: chủ tâm vào, chuyên tâm vào ý kiến, ý nghĩ, ý địnhto change one”s mind: thay đổi ý kiếnto be in two minds do dự, không nhất quyếtto be of someone”s mind đồng ý kiến với aiwe are all of one mind: chúng tôi nhất trí với nhauI am of his mind: tôi đồng ý với nóI am not of a mind with him: tôi không đồng ý với nóto be out of one”s mind mất bình tĩnhnot to be in one”s right mind không tỉnh tríto bear (have, keep) in mind ghi nhớ; nhớ, không quênto give someone a piece (bit) of one”s mind nói cho ai một trậnto have a great (good) mind to có ý muốnI have a good mind to visit him: tôi muốn đến thăm hắnto have hair a mind to do something miễn cưỡng làm gì; không toàn tâm toàn ý làm gìto have something on one”s mind có cái gì bận tâm, có cái gì lẩn quẩn trong tâm trínot to know one”s own mind phân vân, do dựto make up one”s mind quyết định, nhất định; đành phải coi như là không tránh đượcto make up one”s mind to do something: quyết định làm việc gìto make up one”s mind to some mishap: đành phải chịu một sự không may nào đó coi như là không tránh đượcto pass (go) out of one”s mind bị quên đito put someone in mind of nhắc nhở ai (cái gì)to set one”s mind on (xem) setto speak one”s mind nói thẳng, nghĩ gì nói nấyto take one”s mind off không để ý, không chú ý; để ý ra chỗ khácto tell someone one”s mind nói cho ai hay ý nghĩ của mìnhabsence of mind (xem) absenceframe (state) of mind tâm trạngmonth”s mind (xem) monthout of sight out of mind (xem) sightpresence of mind (xem) prresencetime of mind to one”s mind theo ý, như ý muốnto my mind: theo ý tôi động từ chú ý, lưu ý, để ý, lưu tâmmind the step!: chú ý, có cái bậc đấy!mind what you are about: làm gì thì phải để ý vào đó; làm gì thì phải cẩn thận chăm nom, chăm sóc, trông nom, giữ gìnto mind the house: trông nom cửa nhàto mind the cows: chăm sóc những con bò cái quan tâm, bận tâm, lo lắng, để ýnever mind what he says: đừng bận tâm (để ý) đến những điều nó nóinever mind!: không sao cả!, không hề gì!; đừng bận tâm! phản đối, phiền, không thích, khó chịudo you mind if I smoke?, do you mind my smoking?: tôi hút thuốc không phiền gì anh (chị) chứ?don”t mind my keeping you waiting?: tôi làm anh chờ chắc không phiền gì chứ?mind your eye hãy chú ý, hãy cảnh giácmind your P”s and Q”s (xem) P
Lĩnh vực: xây dựngtâm trícomputer mindtrí nhớ máy tínhmind curetâm lý trị liệu

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): mind, minder, reminder, mindlessness, mind, remind, mindless, mindful, minded, mindlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): mind, minder, reminder, mindlessness, mind, remind, mindless, mindful, minded, mindlessly

*

Xem thêm: Come Up To Là Gì – Các Cụm Từ Đồng Nghĩa

*

*

mind

Từ điển Collocation

mind noun

ADJ. human the complex nature of the human mind | conscious, subconscious, unconscious Our subconscious mind tries to protect us. | best, brilliant, finest a problem that has defeated the world”s finest minds | agile, enquiring, lively | open Try to keep an open mind until you”ve heard all the facts. | impressionable influencing impressionable young minds | one-track Honestly, all you ever talk about is sex?you”ve got a one-track mind!

VERB + MIND come into, come to, cross, flash across/into, go through, spring to The thought never crossed my mind! I”m sure someone can help you, but no one immediately springs to mind. | bear in, keep in Bear in mind the age of the vehicle when assessing its value. Here are some important points to keep in mind … | slip I”m sorry I forgot your birthday?it completely slipped my mind. | be imprinted on, stick in terrible images that will be imprinted on our minds for ever | prey on It”s been preying on my mind ever since it happened. | occupy He occupied his mind by playing cards against himself.

MIND + VERB wander Her mind began to wander. | race His mind raced, trying to think of a way out of the situation. | be in a turmoil, reel Her mind was still reeling from the shock.

PREP. in your ~ You”ve been in my mind a lot lately. | in ~ I”ll keep what you say in mind. | on your ~ I”ve got a lot on my mind at the moment.

PHRASES at/in the back of your mind The problem was always at the back of my mind. | at/in the forefront of your mind Try to keep safety in the forefront of your mind at all times. | a frame/state of mind He”s in rather a negative frame of mind. | have sth in mind What kind of party do you have in mind? | in the recesses of your mind It was something she had never imagined, not even in the deepest recesses of her mind. | mind and body refreshed in mind and body | no doubt in your mind There was absolutely no doubt in my mind that he was guilty. | uppermost in your mind Their own problems of course remained uppermost in their minds.

Từ điển WordNet

n.

recall or remembrance

it came to mind

attention

don”t pay him any mind

v.

be offended or bothered by; take offense with, be bothered by

I don”t mind your behavior

be concerned with or about something or somebody

Xem thêm: Stalk Facebook Là Gì ? Stalker Trong Tiếng Anh Nghĩa Là Gì

English Slang Dictionary

see blow your mind

English Synonym and Antonym Dictionary

minds|minded|mindingsyn.: attend brain comply heed intellect intelligence listen to notice obey observe regard watchant.: body

Related Posts