” How Often Nghĩa Là Gì – Cách Dùng How Often Và How : How Often

Các cụm trạng từ tần suất (Adverbial phrases of frequency)1 – Định nghĩa:Cụm trạng từ chỉ tần suất là một nhóm các từ đi cùng nhau để miêu tả mức độ thường xuyên xảy ra của một sự việc nào đó.Ví dụ:Mary goes jogging once a week.

Đang xem: How often nghĩa là gì

(Mary chạy bộ một lần một tuần.)Mr. Robinson goes to the park three times a week.(Ông Robinson đi tới công viên ba lần một tuần.)2 – Cấu tạo:a/ Cụm trạng từ miêu tả số lần hành động xảy ra trong 1 khoảng thời gian nhất địnhtừ chỉ số lần + a + từ chỉ khoảng thời gian (day/ week/ month/ year …)Ví dụ:once a day(mỗi ngày 1 lần)once a week(mỗi tuần 1 lần)twice a day(hai lần một ngày)twice a week(hai lần một tuần)

Lưu ý:Muốn nói từ 3 lần trở lên:số lần + times + a + khoảng thời gian.

Xem thêm: Cách Lên Đồ Irelia – Bảng Ngọc Irelia Mùa 10

Ví dụ:three times a week(ba lần một tuần)

b/ Cụm trạng từ bắt đầu bằng “every”every + các buổi trong ngày/ các danh từ chỉ ngày, tuần, tháng, nămVí dụ:every morning(mỗi sáng)every day(hàng ngày)every week(hàng tuần)every month(hàng tháng)every year(hàng năm)

c/ Cụm trạng từ bắt đầu bằng “on”on + danh từ chỉ các ngày trong tuần ở dạng số nhiềuVí dụ:On Sundays(vào các ngày chủ nhật)= every SundayCác em ghi nhớ, sau “every” là danh từ số ít còn sau “on” là danh từ số nhiều

3 – Vị trí:– Các cụm trạng từ đều có thể đứng ở vị trí đầu hoặc cuối câu, tuy nhiên vị trí cuối câu là phổ biến hơn.- Khi đứng ở đầu câu, cụm trạng từ chỉ tần suất được ngăn cách với các thành phần còn lại của câu bằng dấu phẩy và khi đó ý nghĩa của nó được nhấn mạnh hơn.Ví dụ:On Fridays, Ms. Smith plays badminton.(Cô Smith chơi cầu lông vào các ngày thứ 6.)4 – Câu hỏi với “How often”Để hỏi về mức độ thường xuyên của hành động, ta sử dụng cấu trúc:Câu hỏi:How often + do/ does + chủ ngữ + động từ?Trả lời:Chủ ngữ + động từ + cụm trạng từ chỉ tần suất.

Xem thêm: len do jax

Ví dụ:How often do you go to school?(Các cậu có thường xuyên đến trường không?)

CÁC TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

once a day(mỗi ngày 1 lần)once a week(mỗi tuần 1 lần)twice a day(hai lần một ngày)twice a week(hai lần một tuần)every morning(mỗi sáng)every day(hàng ngày)every week(hàng tuần)every month(hàng tháng)every year(hàng năm)On Sundays(vào các ngày chủ nhật) =every SundayHow often do you go to school?(Các cậu có thường xuyên đến trường không?)We go to school five times a week.(Chúng tớ đến trường năm lần một tuần.)
Bài tập

Related Posts