hang in there là gì

Facebook Twitter Google+ Delicious Digg In trang này

*

Các nghệ sị treo mình từ cầu Thiên niên kỷ ở London, một phần của Lễ hội London 2012 Olympic. Ảnh: Sang Tan

Cụm từ trong ngày

Cụm từ to hang in there có nghĩa là cố gắng tiếp tục một việc gì vào thời điểm khó khăn, hay kiên nhẫn chờ đợi một việc gì sẽ xảy ra, sẽ đến.

Ví dụ

I know money is tight right now, but hang in there and it’ll get better.

Đang xem: Hang in there là gì

I’m desperate to know my exam results, but I’ll just have to hang in there until they are published.

Xem thêm: for the purpose of là gì

Xin lưu ý

Nếu bạn hang up khi nói chuyện điện thoại có nghĩa là bạn bỏ máy, treo máy, kết thúc cuộc nói chuyện.

Ví dụ:I can’t believe Claire sometimes. I was in the middle of a conversation and she just hung up!

Thực tế thú vị

Các nghệ sĩ nhảy liều lĩnh này tham gia trong một loạt các sự kiện “extreme dance” tại London, đánh dấu Lễ hội London Olympics 2012. Các sự kiện bất ngờ bao gồm tiết mục các vũ công nhảy bungee từ cầu Thiên niên kỷ – Millennium Bridge, với sự xuất hiện đột ngột bất ngờ của họ.

Xem thêm: Giải Thích Tiếng Anh Là Gì ?

To See the Point (of something)

14:34 GMT – thứ ba, 4 tháng 12, 2012

,

Today Phrase

Keep It under Your Hat

11:55 GMT – chủ nhật, 25 tháng 11, 2012

,

Today Phrase

Up to Your Neck

01:11 GMT – thứ bảy, 17 tháng 11, 2012

,

Today Phrase

Give Someone a Leg up

16:50 GMT – thứ hai, 5 tháng 11, 2012

,

Today Phrase

In the Eye of the Storm

15:52 GMT – thứ tư, 31 tháng 10, 2012

,

Today Phrase

Give Someone a Lift

15:40 GMT – thứ sáu, 26 tháng 10, 2012

,

Today Phrase

Poles apart

13:01 GMT – thứ hai, 22 tháng 10, 2012

,

Today Phrase

Step by Step

15:53 GMT – thứ ba, 9 tháng 10, 2012

,

Today Phrase

You can lead a horse to water but…

14:59 GMT – thứ năm, 4 tháng 10, 2012

,

Today Phrase

To hang around

15:47 GMT – thứ sáu, 28 tháng 9, 2012

,

Today Phrase

Sail through it

08:26 GMT – thứ ba, 25 tháng 9, 2012

,

Today Phrase

To go down like a lead balloon

13:42 GMT – thứ ba, 18 tháng 9, 2012

,

Today Phrase

To go out with a bang

14:55 GMT – thứ hai, 13 tháng 8, 2012

,

Today Phrase

Like a duck to water: Nghĩa và cách dùng

15:23 GMT – thứ hai, 30 tháng 7, 2012

,

Today Phrase

Soldier on: Nghĩa và cách dùng

15:38 GMT – thứ bảy, 21 tháng 7, 2012

,

Today Phrase

Big fish: người có quyền lực

10:55 GMT – thứ sáu, 13 tháng 7, 2012

,

Today Phrase

Touch wood – nghĩa và cách dùng

15:52 GMT – thứ hai, 2 tháng 7, 2012

,

Today Phrase

At full stretch – học về người chăm chỉ

10:11 GMT – thứ hai, 25 tháng 6, 2012

,

Today Phrase

Cụm từ turn on its head nghĩa là gì?

14:36 GMT – thứ bảy, 16 tháng 6, 2012

,

Today Phrase

Flying the flag nghĩa là gì?

15:53 GMT – thứ năm, 14 tháng 6, 2012

,

Today Phrase

Treading water nghĩa là gì?

06:28 GMT – thứ tư, 13 tháng 6, 2012

,

Today Phrase

The writing”s on the wall

17:07 GMT – thứ ba, 12 tháng 6, 2012

,

Today Phrase

Học cách dùng “bear with me”

15:53 GMT – thứ năm, 7 tháng 6, 2012

,

Today Phrase

Học cách dùng No sweat trong tiếng Anh

15:33 GMT – thứ năm, 31 tháng 5, 2012

,

Today Phrase

City slicker nghĩa là gì

08:44 GMT – thứ ba, 29 tháng 5, 2012

,

Today Phrase

Monkey business có nghĩa là gì

15:58 GMT – chủ nhật, 27 tháng 5, 2012

,

Today Phrase

Come to the rescue: cứu nguy, giải thoát

12:45 GMT – thứ sáu, 25 tháng 5, 2012

,

Today Phrase

Cách dùng “to flip out” trong tiếng Anh

09:19 GMT – thứ năm, 17 tháng 5, 2012

,

Today Phrase

Related Posts