Tìm Hiểu Hàm Iserror Là Gì, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Iserror Trong Excel

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm ISERROR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi của hàm hoặc phép tính.

Đang xem: Hàm iserror là gì

Giá trị trả về của hàm ISERROR

Hàm ISERROR trả về TRUE khi ô hoặc phép tính đưa vào có lỗi. Ngược lại, trả về FALSE khi đầu vào là giá trị số hoặc chuỗi.

Công thức

=ISERROR(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc): là một ô trong excel hoặc phép tính.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm ISERROR trong Excel

Hàm ISERROR là một hàm LOGIC.

Hàm ISERROR trong excel luôn luôn trả về một trong hai kết quả. Một là TRUE, hai là FALSE.

Hàm ISERROR cho ô trống trả về FALSE.

Xem thêm: Cái Gì To Bằng Con Voi Nhưng Chẳng Nặng Gram Nào, Câu Đố “Cái Gì To Bằng Con Voi Nhưng

Hàm ISERROR cho ô có giá lỗi #NA là TRUE. Có thể nó ISERROR là dạng tổng hợp của hàm ISNA và hàm ISERR.

Hàm ISERROR khi kết hợp với IF thì được sử dụng như hàm IFERRORtrong excel hay có thể nói hàm ISERRORlà dạng ngắn gọn dạng kết hợp giữa hàm IFISERROR.

Hàm ISERROR trong excel trả vềTRUEkhi giá trị tham chiếu tới bất kỳ giá trị lỗi nào (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!).

Được hỗ trợ từ Excel 2013.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISERROR trong Excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé.

Xem thêm: File Svchost.Exe Là Gì – Trình Quản Lý Tác Vụ File (Svchost

*

Theo bảng tính như trên hình:

=ISERROR(C18) //Trả về TRUE

HàmISERRORtrong excelcho lỗi#NAME?ở ô C18 làTRUE,đều này cũng đúng cho các lỗi khác trong excel như#VALUE!,#REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, #NULL!HàmISERRORcho lỗi#N/Aở ô D18 có giá trịTRUE. Đây là điều khác biệt với hàm ISERR.HàmISERRORcho ô trống (BLANK) ở B18cho giá trịFALSE,vì ô này không có lỗi, tương tự như khi ta thử hàm với cú phápISERR(“”)sẽ trả về kết quảFALSE.HàmISERRORcho giá trị số 19 ở ô E18 làFALSE,vì giá trị này không phải là lỗi, điều này cũng được áp dụng cho các biểu thức tính toán như 2*2, 2/2, 2-2, 4 +5 … Nhưng biểu thức1/0thì HàmISERRORtrong excel sẽ trả vềTRUE, bởi vì đây là một lỗi#DIV/0!HàmISERRORcho giá trị chuỗi “Nguyễn Văn A” ở ô F18 có giá trịFALSE.HàmISERRORtrong excelcho giá trịLOGIC TRUEởG18làFALSE.Điều này cũng đúng cho các giá trị trả về từ biểu thức so sánh 1>0, 2

Giá trịLOGICđược biểu thịTRUEhoặcFALSE.TRUEnếu điều đó là đúng,FALSEnếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 làTRUE

– Biểu thức 1Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm ISERRORkhá đầy đủ, hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISERROR trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm ISERROR trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsofttại đây.

Related Posts