“Vocational Guidance Là Gì ? Nghĩa Của Từ Guidance Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bạn đang xem: Guidance là gì

Đang xem: Guidance là gì

*

*

*

Xem thêm: Cấu Hình Máy Chơi Diablo Iii Công Bố Cấu Hình Yêu Cầu, Diablo 3 Full Crack Offline

*

guidance danh từ sự chỉ đạo, sự hướng dẫn; sự dìu dắtsự điều khiểnsự định hướngsự hướng dẫnbeam rider guidance: sự hướng dẫn bảng chùm tiainertial guidance: sự hướng dẫn quán tínhterminal guidance: sự hướng dẫn cuối cùngLĩnh vực: hóa học & vật liệusự chỉ đạoLĩnh vực: giao thông & vận tảisự dẫn đườngroute guidance by radio: sự dẫn đường bằng vô tuyếnLĩnh vực: điện lạnhsự dẫn hướngcommand guidance: sự dẫn hướng bằng lệnhelevation guidance: sự dẫn hướng độ caoiterative guidance: sự dẫn hướng lặplaser guidance: sự dẫn hướng bằng lazelateral guidance: sự dẫn hướng bênstellar guidance: sự dẫn hướng bằng saocircling guidance lightđèn dẫn hướng bay vòngelectromagnetic lateral guidance systemhệ thống dẫn hướng ngang điện từguidance codemã hướng dẫnguidance cushionđệm dẫn hướngguidance instructionscác chỉ thị dẫn láiguidance instructionscác chỉ thị điều hướngguidance magnetnam châm dẫn hướngguidance outputđầu ra hỗ trợguidance outputđầu ra hướng dẫnguidance outputđưa ra hỗ trợguidance outputđưa ra hướng dẫnguidance tapebăng hướng dẫnoperator guidance codemã hướng dẫn người thao tácpreset guidancehệ thống hướng dẫn lắp trướcradio inertial guidance systemhệ dẫn hướng quán tính sóng vô tuyếndẫn đạohướng dẫnmarket guidance mechanism: cơ chế hướng dẫn thị trườnglãnh đạotư vấntechnical guidancesự chỉ đạo kỹ thuậtvocational guidancesự hướng nghiệp o sự chỉ đạo, sự hướng dẫn, sự điều khiển

Xem thêm: Giới Từ Tiếng Anh Là Gì – Giới Từ Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng

*

guidance

Từ điển Collocation

guidance noun

ADJ. careful, clear, detailed, precise | firm Parents need to provide their children with firm guidance. | gentle | helpful The handbook gives helpful guidance on writing articles. | practical | general These notes are for general guidance only. | divine, expert, parental She prayed for divine guidance. | technical | marriage | career, vocational | ethical, moral

VERB + GUIDANCE give (sb), offer (sb), provide (sb with) We can give guidance to students on which courses to choose. | need | ask for, look to sb for, seek Children look to their parents for guidance. I think you should seek guidance from your solicitor on this matter.

PREP. under … ~, under the ~ of Volunteers are restoring the building under expert guidance. | ~ about The Careers Officer also offers guidance about university courses. | ~ as to Guidance must be given as to what tasks the learner should attempt. | ~ on The Safety Officer provides guidance on firefighting and office safety.

Từ điển WordNet

n.

Related Posts