Nghĩa Của Từ Grate Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Grate

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Grate là gì

*
*
*

grate

*

grate /greit/ danh từ vỉ lò, ghi lò (trong lò sưởi); lò sưởi (ngành mỏ) lưới sàng quặng ngoại động từ đặt vỉ lò, đặt ghi lò động từ mài, xát (thành bột); nạo nghiến kèn kẹt (răng)to grate one”s teeth: nghiến răng kèn kẹt kêu cọt kẹt, kêu kèn kẹt làm khó chịu, làm gai ngườito grate on (upon) the ear: xé tai, làm chói taito grate on one”s neves: chọc tức
cái sàng (than)ghi lòboiler grate: ghi lò nồi hơiboiler grate: ghi lò hơigrate area: diện tích ghi lògrate bar support: dầm ghi lògrate firing: sự đốt trên ghi lògrate mechanism: cơ cấu ghi lòmoving grate: ghi lò độngsintering grate: ghi lò nung kếttraveling grate: ghi lò di độngtravelling grate: ghi lò di độnglò sưởifixed grate: lò sưởi cố địnhlướiash grate: lưới sàng troboiler grate: lưới lò hơicover grate: lưới phủfloor grate: lưới trầngrate tamper: thiết bị đầm kiểu lướiice grate: lưới bunke đáice grate: lưới bunke (nước) đáimmovable grate: lưới (thông gió) bất độnglight diffusing grate: lưới hắt sánglight diffusing grate: lưới khuếch tán tia sángmovable grate: lưới di độngstep grate: lưới bậctubular grate: lưới ống thépwindow grate: lưới cửa sổlưỡilưới lòboiler grate: lưới lò hơima sátmạngsạnvỉ lò, ghi lòGiải thích EN: 1. a framework of parallel or crossed bars.a framework of parallel or crossed bars.2. the section of a furnace composed of fire bars or bricks that serves as a base for the fuel.the section of a furnace composed of fire bars or bricks that serves as a base for the fuel.Giải thích VN: 1. khung có các thanh đặt song song hoặc chéo nhau. 2. phần có các thanh ghi lò hoặc gạch để làm giàn đỡ nhiên liệu trong các lò.Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhghi lò (lưới)boiler grateghi lòchain grateghi chuyển động bằng xíchdog gratehốc lòfloor grateghi sànfloor grateghi trầmfurnace grateghi lògrate barthanh ghigrate barsghi lògrate barsvỉ lògrate mechanismcơ cấu sàngice gratecửa lấy (nước) đáice gratecửa lấy đálouver type ventilating graterèm chớp thông gióđặt vỉ lòvỉ lò danh từ o ghi lò; cái sàng (than); lưới mạng động từ o mài mòn, ghiền § shaking grate : sàng rung, sàng lắc § valve grate : ghi phân phối, van phân phối

*

Xem thêm: maật ngữ 12 chòm sao

*

*

grate

Từ điển Collocation

grate verb

1 rub sth into small pieces

ADV. coarsely | finely Sprinkle the top of the dish with some finely grated cheese.

PHRASES freshly grated a teaspoon of freshly grated nutmeg

2 make a sharp unpleasant sound

ADV. harshly

PREP. against The steel of the helmet grated against the door. | on The grit beneath her soles grated harshly on the wooden deck.

Từ điển WordNet

n.

a harsh rasping sound made by scraping something

v.

furnish with a grate

a grated fireplace

reduce to small shreds or pulverize by rubbing against a rough or sharp perforated surface

grate carrots and onions

grate nutmeg

Xem thêm: Debut Nghĩa Là Gì ? Tất Tần Tật Ý Nghĩa Của Debut Những Thuật Ngữ Liên Quan Đến Debut

English Synonym and Antonym Dictionary

grates|grated|gratingsyn.: annoy file get on one”s nerves grillwork grind irritate pulverize rasp rub the wrong way scrape scratch

Related Posts