Từ Grand Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Grand, Grand Là Gì

2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Kỹ thuật chung3.3 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa

/grænd/

Thông dụng

Tính từ

Rất quan trọng, rất lớngrand questionvấn đề rất quan trọngto make a grand mistakephạm một lỗi lầm rất lớn Hùng vĩ, uy nghi, trang nghiêm, huy hoànga grand viewmột cách hùng vĩ Cao quý, cao thượng; trang trọng, bệ vệgrand mannercử chỉ cao quýa grand airđiệu bộ trang trọng bệ vệ Vĩ đại, cừ khôi, xuất chúng, lỗi lạc, ưu túGrand LeninLênin vĩ đạiVan Cao is one of the grand old men of Vietnamese revolutionary musicVăn Cao là một trong những cây đại thụ (bậc lão thành) của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam He”s a grand fellow Anh ấy là một tay cừ khôi (thông tục) tuyệt, hay, đẹpwhat grand weather!trời đẹp tuyệt! Chính, lớn, tổng quátthe grand entrancecổng chínha grand orchestradàn nhạc lớnthe grand totaltổng số tổng quátto do the grandlàm bộ làm tịch; lên mặt

Danh từ

(âm nhạc) đàn pianô cánh (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) một nghìn đô la

Chuyên ngành

Toán & tin

to, lớn, quan trọng

Kỹ thuật chung

lớn quan trọnggrand unionđầu mối lớn, quan trọng to

Kinh tế

1000 bảng Anh 1000 đô la Mỹ 1000 đô-la

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveadmirable , ambitious , august , awe-inspiring , dignified , dynamite , elevated , eminent , exalted , excellent , fab , fine , first-class , first-rate , glorious , grandiose , haughty , illustrious , imposing , large , lofty , luxurious , magnificent , majestic , marvelous , monumental , noble , opulent , ostentatious , outstanding , palatial , pompous , pretentious , regal , rich , smashing , something else , splendid , stately , striking , sublime , sumptuous , super , superb , terrific , unreal , very good , chief , grave , head , highest , leading , main , mighty , preeminent , principal , supreme , transcendent , baronial , lordly , magnific , princely , royal , eloquent , high , high-flown , high-ranking , apocalyptic , bombastic , consummate , cosmic , elegant , expansive , famous , flamboyant , flowery , gorgeous , grandiloquent , great , highfalutin , impressive , lavish , magisterial , magniloquent , prominent , rarefied , rubescent , statuesque , thou , turgid , venerable

Từ trái nghĩa

adjectivebad , common , low , paltry , poor , unimpressive , contemptible , inferior , insignificant , pitiful , unimportant
Kinh tế, Kỹ thuật chung, Tham khảo chung, Thông dụng, Toán & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh,

Related Posts