For Whom Là Gì – For Whom How Có Nghĩa Là Gì

Ngày nay, cấu trúc tiếng Anh đã được đơn giản hóa đi rất nhiều nhằm tạo sự dễ dàng hơn cho người sử dụng. Và tiếng Anh thời hiện đại thường có xu hướng lấy who thay cho whom. Tuy nhiên, các quy tắc cũ trong tiếng Anh về việc sử dụng hai đại từ này vẫn còn khá nghiêm ngặt. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản:

1. Thứ nhất: who được sử dụng như một chủ ngữ (Subject) còn whom được sử dụng như một bổ ngữ (Object).

Đang xem: For whom là gì

Ví dụ:

·Who is at the door? (Ai đang đứng ngoài cửa thế?)

· Whom did you see at the door? (Bạn nhìn thấy ai đứng ngoài cửa thế?)

· Qua hai ví dụ trên, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt giữa who whom. Câu trả lời cho câu hỏi who thì luôn luôn là chủ ngữ của câu hoặc của mệnh đề. Trong khi đó câu trả lời cho câu hỏi whom luôn luôn là bổ ngữ của câu. Ở ví dụ thứ nhất chủ ngữ chính là who (người đứng ngoài cửa), còn trong ví dụ thứ hai, chủ ngữ chính là you (bạn)whom (người bạn nhìn thấy) là bổ ngữ trực tiếp.

· Whom did you recommend for the job? (Bạn đã giới thiệu ai cho vị trí này?)

· Are there any people whom you would recommend? (Có ai mà bạn có thể giới thiệu không?)

Trong cả hai câu trên thì you là chủ ngữ còn whom chỉ là bổ ngữ của động từ recommend mà thôi.

2. Thứ hai: whom được sử dụng như bổ ngữ của một vài giới từ như: to, for, about, under, over, after, before.

Hãy xem những ví dụ dưới đây:

· The last piece of pie should go towhomever you see first. (Miếng bánh cuối cùng dành cho bất kỳ ai mà bạn nhìn thấy đầu tiên).

· I”ll begin my letter with the phrase: To Whom It May Concern. (Tôi thường bắt đầu lá thư của mình với cụm từ: Gửi những người liên quan).

· I don”t know from whom the love letter came. (Tôi không biết bức thư tình này do ai gửi tới).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Third Là Gì – Third Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

· After whom do I enter the stage? (Tôi sẽ bước lên sân khấu sau người nào?)

Tuy nhiên, ngày nay để đơn giản hoá trong cách sử dụng tiếng Anh, người ta có xu hướng dùng who thay thế cho whom. Giả sử bạn nói: Whom were you talking to? (Bạn đã nói chuyện với ai đó?). Xét về mặt ngữ pháp, câu này hoàn toàn đúng nhưng mọi người ít khi sử dụng cách nói này mà dùng who thay vào đó.

Có một mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích mà bạn có thể áp dụng để phân biệt khi nào nên sử dụng who và khi nào sử dụng whom trong câu hỏi. Đó là bạn hãy nghĩ thầm trong đầu phương án trả lời cho câu hỏi sử dụng hai từ hehim. He thì tương đương với who (chủ ngữ) còn him thì tương đương với whom (bổ ngữ). Sau đó, dựa vào phương án trả lời sử dụng he hay him mà bạn có thể biết được câu hỏi đó nên dùng who hay whom cho chính xác. Ví dụ sau sẽ làm bạn hiểu rõ hơn về mẹo nhỏ này:

· Who / Whom should I consider as a college recommendation? (Tôi đang cân nhắc xem nên giới thiệu ai?)

Bạn hãy sắp xếp lại câu trả lời cho câu hỏi trên trong đầu để xem câu đó có thể sử dụng he hay him. Và bạn sẽ có hai trường hợp:

· I should consider him….

· I should consider he….

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Endogenous Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Trong trường hợp này him rõ ràng là phù hợp hơn. Vì vậy, whom sẽ là đáp án chính xác cho câu hỏi của bạn.

Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Liên hệ sử dụng dịch vụ dịch thuật:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Related Posts