Focus Keyword Là Gì, Kiểm Tra Nội Dung Chuẩn Seo Yoast, Meta Description Là Gì

Thiết kế web vũng tàu > Case Studies > Seo Onpage > Focus Keyword là gì, kiểm tra nội dung chuẩn SEO với SEO By Yoast

*

Với mỗi bài viết khác nhau, mối Focus Keyword khác nhau mà chức năng sẽ cho bạn những đề xuất khác nhau về các tiêu chí đánh giá này!. Đại loại các bạn nên sử dụng thêm google dịch, coppy các đoạn văn bản đề xuất này lên và tìm hiểu xem nó đang nói cái gì (nếu bạn không biết tiếng anh). Ở đây mình sẽ giải thích sơ bộ 1 số tiêu chí mà SEO By Yoast thường xuyên đề cập trong Focus Keyword:

The page title contains keyword / phrase, at the beginning which is considered to improve rankings.

Đang xem: Focus keyword là gì

Trong tiêu đề trang nên chứa từ khoá cần SEO đã khai báo ở Focus Keyword.

The meta description contains the primary keyword / phrase.

Trong thẻ Meta Description bạn cũng nên nhồi thêm các từ khoá cần SEO.

You’ve never used this focus keyword before, very good.

Bạn đã bao giờ sử dụng từ khoá này cho các bài viết trước đây (chưa dùng là tốt nhất nhé).

In the specified meta description, consider: How does it compare to the competition? Could it be made more appealing?

Hãy chắc chắn rằng Meta Description của bạn mang tính hấp dẫn cao hơn đối thủ.

The keyword density is (a)%, which is great, the keyword was found (n) times.

Mật độ trùng lặp của từ khoá chiếm a% và lặp lại n lần.

The keyword appears in the first paragraph of the copy.

Từ khoá xuất hiện trong 100 Ký tự đầu tiên của nội dung bài viết.

The page title is more than 40 characters and less than the recommended 70 character limit.

Xem thêm: mirrorless là gì

Giới hạn ký tự tiêu đề trang chỉ nên ở mức từ 40-70 ký tự

Keyword / keyphrase appears in 1 (out of 1) subheadings in the copy. While not a major ranking factor, this is beneficial.

Không là yếu tố quan trọng, Nhưng tỷ lệ từ khoá/cụm từ khoá xuất hiện bao nhiêu lần.

The keyword / phrase appears in the URL for this page.

Nên chứa từ khoá trong đường dẫn.

No outbound links appear in this page, consider adding some as appropriate.

Không có liên kết ra ngoài trong trang (cái này tuỳ thôi, share link ra ngoài thì web mất trust đấy).

There are 220 words contained in the body copy, this is below the 300 word recommended minimum. Add more useful content on this topic for readers.

Một bài viết nên có tối thiểu là 300 ký tự theo đề xuất (độ dài nội dung).

No images appear in this page, consider adding some as appropriate.

Không có hình ảnh xuất hiện trong bài viết này.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Carbonara Là Gì ? Spaghetti Alla Carbonara

Kết luận: Với việc thêm 1-3 Focus Keyword để khai báo từ khoá cần SEO Trong SEO By Yoast, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát chất lượng nội dung và thuận tiện hơn trong việc tối ưu nội dung chuẩn SEO. Chúc các bạn thành công!.

Related Posts