far and away là gì

Ngành công nghiệp các trò chơi điện tử là ngành phát triển nhanh nhất trong mọi ngành truyền thông.

Đang xem: Far and away là gì

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Nhưng phải nói rằng, cho đến lúc này, tôi nghĩ ông ta là ứng mister-map.comên sáng giá nhất.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
In the 12th century, the dukes of Spoleto were far and away the most important imperial vassals in Italy.
Vào thế kỷ 12, các công tước của Spoleto ngày càng xa rời thân phận chư hầu quan trọng nhất của đế quốc ở Ý.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
IBM”s new personal computer … is far and away the media star, not because of its features, but because it exists at all.
Máy tính cá nhân mới của IBM… là ngôi sao truyền thông xa, không phải vì tính năng của nó, mà bởi vì nó tồn tại.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Cruise”s next films were Days of Thunder (1990) and Far and Away (1992), both of which co-starred then-wife Nicole Kidman as his love interest.
Hai bộ phim tiếp theo mà Cruise tham gia, Days of Thunder (1990) và Far and Away (1992), đều có sự xuất hiện của người vợ sau này của anh, Nicole Kidman, trong vai nhân vật người tình.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
He went on to take his first mister-map.comctory at the Belgian Grand Prix, in a wet race at the Spa-Francorchamps circuit, which by 2003 he would call “far and away my favourite track”.
Anh lần đầu tiên giành thắng lợi tại Grand Prix Bỉ năm 1992, trong một cuộc đua dưới trời mưa tại đường đua Spa-Francorchamps, đường đua sẽ được anh gọi hồi năm 2003 là “tất nhiên là đường đua yêu thích của tôi”.

Xem thêm: Bridge Connection Là Gì ? Eero Double Nat Vs Bridge Mode

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
The seeds of the herbaceous Silene stenophylla are far and away the oldest plant tissue to have been brought back to life , according to lead researchers Svetlana Yashina and Damister-map.comd Gilichinsky of theRussian Academy of Sciences .
Các hạt giống của cây thảo mộc Silene stenophylla có niên đại rất xa so với mô thực vật cổ nhất được tái sinh trước đây , Svetlana Yashina và Damister-map.comd Gilichinsky – nhà nghiên cứu tại mister-map.comện Khoa học Nga cho biết .
Also, Phelps notes that some actimister-map.comsts believe that the group”s media stunts trimister-map.comalize animal rights, but he qualifies this by saying, “t”s hard to argue with success and PETA is far and away the most successful cutting-edge animal rights organization in the world.”
Ngoài ra, Phelps lưu ý rằng một số nhà hoạt động cho rằng phương tiện truyền thông các pha nguy hiểm của nhóm làm tầm thường hoá quyền động vật, nhưng ông làm nhẹ bớt lời phê bình bằng cách nói rằng, “thật khó để tranh luận với thành công và PETA là một tổ chức vì quyền động vật tiên tiến thành công nhất trên thế giới. “

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
15 Những người ở phương xa sẽ đến và tham gia xây dựng đền thờ Đức Giê-hô-va”.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
In the most recent elections in the Muslim world — which are those in Pakistan, those in Morocco and those in Turkey — in each case, people who present themselves to the electorate as Islamic democrats were far and away the most successful vote-getters every place they were allowed to run freely.
Những cuộc bầu cử gần đây ở các nước Hồi giáo như Pakistan, Morocco và Thổ Nhĩ Kỳ, trong mỗi trường hợp những người tiến cử chính họ như những người dân chủ Hồi giáo ở quá xa những người nhận được nhiều phiếu thuận nhất ở mỗi nơi họ được phép tranh cử tự do.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
NME magazine”s Dan Silver gave it a rating of 2/10, calling it the “sound of a band trying and failing to forge a new identity”, and referring to the song “Hands Held High”, a song about terrorist attacks and war, as “far and away the funniest thing you will hear all year”.
Ở Anh Quốc, Dan Silver của tạp chí NME cho điểm 2/10, gọi đó là “âm thanh của một ban nhạc đang cố gắng và thất bại trong mister-map.comệc trui rèn một danh hiệu mới”, và gọi bài “Hands Held High” (một bài hát về cuộc khủng bố và chiến tranh ở Iraq) là “còn xa vời vợi hơn cái thứ buồn cười nhất mà bạn sẽ nghe suốt năm nay”.

Xem thêm: Elastomer Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Tpe Và Tpu Trong In 3D Là Gì

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt
Hắn sẽ đưa mày đến nơi nào xa xôi và sắp xếp cho mày một cuộc sống hoàn toàn mới.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng mister-map.comệt

Tools

Dictionary builder Pronunciation recorder Add translations in batch Add examples in batch Transliteration Tất cả từ điển

Giới thiệu

Giới thiệu về mister-map.com Đối tác Chính sách quyền riêng tư Điều khoản dịch vụ Trợ giúp

Giữ liên lạc

Facebook Twitter Liên hệ

Related Posts