Extreme Là Gì ? (Từ Điển Anh 19 Extreme Adjectives Cần Biết

2015-12-14T13:37:58+07:00 2015-12-14T13:37:58+07:00 http://mister-map.com/english-grammar/tinh-tu-gradable-and-non-gradable-392.html /themes/default/images/no_image.gif
Learn English, Excel, Powerpoint http://mister-map.com/uploads/logoac_1_200_83.png

     

Các quy luật để phân biệt được tính từ Gradable và Non-gradable trong tiếng anh.

Tính từ phân cấp được – Gradable adjectives
Có rất nhiều tính từ chỉ tính chất có thể đo lường được mức độ ví dụ như kích thước, sắc đẹp, tuổi tác v.v. Những tính từ này gọi là tính từ phân cấp được (Gradable adjectives). Gradable adjective thường được sử dụng trong cấu trúc so sánh hơn , so sánh nhất hoặc dùng với các trạng từ chỉ mức độ như very or extremely:

Tính từ không phân cấp – Non-gradable adjectives

Một số tính từ trong tiếng anh luôn mang ý nghĩa tuyệt đối hoặc là hoàn toàn có hoặc hoàn toàn không; các tính từ này không được dùng trong cấu trúc so sánh hơn và so sánh cực cấp, chúng cũng không được sử dụng cùng với các trạng từ như VERY, Extremely vì các tính từ này không không cho chúng ta thấy mức độ nhiều hay ít của tính chất sự vật. Các tính từ ở dạng này gọi là tính từ không phân cấp – non-gradable adjectives.

Đang xem: Extreme là gì

Các tính từ dùng để nhận biết, phân loại tính chất sự vật cũng được xếp vào non-gradable adjectives

Gradable and non-gradable

Chú ý rằng, đôi lúc có sự lẫn lộn giữa tính từ gradable và non-gradable ở cùng một nghĩa.:

 ở ví dụ đầu tiên, foreign là tính từ phân cấp được (Gradable) bởi vì nó đề cập đến tính chất có thể đo lường được, trong khi ở ví dụ thứ 2, từ Foreign là tính từ không phân cấp vì nó đề cấp đến một loại chính sách của chính phủ

Nên sử dụng Trạng từ vào với từng loại tính từ?

Như quy luật nằm lòng, các trạng từ chỉ mức độ như extremely, very, rather, slightly và a bit, dùng để nhấn mạnh mức độ của tính chất sẽ không bao giờ sử dụng cùng với các tính từ không phân cấp (non-gradable adjectives). Trong khi đó tính từ không phân cấp (non-gradable adjectives) dùng để nhận biết chủng loại đặc biệc hoặc tính chất tuyệt đối. Bây giờ chúng ta so sánh tính từ phân cấp và không phân cấp ở các ví dụ sau:

non-gradable
gradable
This food is
extremely superb. This food is
extremely tasty. I found a very
Roman coin. I found a very
shiny coin.

Mặc khác, Các trạng từ chỉ mức độ tuyệt đối như completely, totally and absolutely, dùng để nhấn mạnh sự tuyệt đối của sự vật cũng không được đi kèm với tính từ phân cấp được (Gradable Adjective) bởi vì các tính từ này miêu tả tính chất có thể đo lường được. So sánh các ví dụ sau

non-gradable
gradable
This book is
absolutely excellent. This book is
absolutely interesting. The exercise was completely impossible. The exercise was completely difficult.

Thêm một vấn đề quan trọng cần phải ghi nhớ là các trạng từ như Really, fairly và pretty (informal of fairly) thường xuyên được sử dụng với các tính từ phân cấp (Gradable) và không phân cấp (Non-gradable):

It’s a really difficult/impossible exercise.

Tips.

Xem thêm: Truyện Tranh One Piece Truyện 905 Next Chap 906, One Piece: Chapter 905

Để đánh giá được tính từ là Gradable hay Non-Gradable, ta vẽ một đường thẳng ra giấy và viết tính từ đó ở 2 đầu của đường kẻ, sau đó tiến hành thêm các trạng từ chỉ mức độ như Very, Quite, Extremely vào ở giữa để xem các trạng từ này có làm tăng hoặc giảm mức độ của tính từ đó hay không. Nếu có thì chúng là tính từ phân cấp. Ví dụ: khi áp dụng phương pháp phân tích trên tính từ Cold là tính từ phân cấp vì nó có thay đổi tính chất khi có các trạng từ chỉ mức độ xen vào. fairly cold (Tương đối lạnh), quite cold (Khá lạnh), very cold(Rất lạnh), extremely cold (Cực lạnh).

Xem thêm: “Báo Cáo Thống Kê Tiếng Anh Là Gì, Vietgle Tra Từ

COLD

extremely cold

very cold

cold

quite cold

fairly cold

 

Các tính từ không phân cấp được: Freezing, furious, terrified, overjoyed, alive, correct, exact

Bài tập luyện tập hữu ích

  1. Let's stay in tonight; it's _ freezing outside.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://mister-map.com là vi phạm bản quyền
 Tags: tính từ nào dùng cho câu so sánh

Tổng số điểm của bài viết là: 57 trong 13 đánh giá

Tính từ gradable and non-gradable Xếp hạng: 4.4 – 13 phiếu bầu 5

Related Posts