Nghĩa Của Từ Excess Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Excess Reserves Nghĩa Tiếng Việt Là Gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Xây dựng3.2 Cơ – Điện tử3.3 Cơ khí & công trình3.4 Hóa học & vật liệu3.5 Toán & tin3.6 Điện lạnh3.7 Kỹ thuật chung3.8 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa

/ik”ses/

Thông dụng

Danh từ

Sự vượt quá giới hạn, sự quá mức; sự vượt, sự hơn Số lượng vượt quá, số lượng hơn, thừa ra, số dôi; độ dôineutron excess(vật lý) số nơtrôn thừa Sự thừa mứa Sự ăn uống quá độ ( số nhiều) sự làm quá đáng ( định ngữ) thừa, quá mức qui địnhexcess luggagehành lý quá mức qui địnhexcess postagebưu phí thu thêmin excess ofhơn quáin excess, to excessthừa quá

Chuyên ngành

Xây dựng

thừa

Cơ – Điện tử

Số dư, phần vượt, sự thừa, phần thừa

Cơ khí & công trình

sự quá mức

Hóa học & vật liệu

quá lượng

Toán & tin

(cái, số) dư, số thừa; (thống kê ) độ nhọnexcess of nine số dư (khi chia cho chín)excess of triangle góc dư của tam giácspherical excess số dư cầu

Điện lạnh

số dôi

Kỹ thuật chung

lượng thừaexcess dischargelưu lượng thừa độ dôi độ nhọn dôi lượng dưexcess of masskhối lượng dưexcess weighttrọng lượng dư quá quá mức số dư sự dư sự thừa sự vượt quá thừaexcess airlượng không khí thừaexcess airkhông khí dư thừaexcess airkhông khí thừaexcess ammonialượng amoniac thừaexcess ammonialượng amoniác thừaexcess condensatelượng nước ngưng thừaexcess dischargelưu lượng thừaexcess heatlượng nhiệt thừaexcess heatnhiệt thừaexcess humidityđộ ẩm thừaexcess moisture contentđộ chứa ẩm thừaexcess moisture contentdung ẩm thừaexcess moisture contenthàm lượng ẩm thừaexcess pore waternước lỗ rỗng thừa dưexcess pressureáp suất thừaexcess pressure protectorrơle bảo vệ áp suất thừaexcess refrigerantdư thừa môi chất lạnhexcess refrigerantmôi chất lạnh thừaexcess refrigerating capacitynăng suất lạnh dư thừaexcess refrigerating capacitydư thừa năng suất lạnhexcess waternước dư thừaexcess waternước thừaexcess-air percentagetỷ lệ không khí thừaheat excessnhiệt thừaremoval of excess excavated soilsự chuyển đất đào thừa

Kinh tế

dôi ra dư quá đáng quá lố quá mức số đôi số bội số vượt quá số phải trả thêm sự quá lố thái quá thừa ra thừaaccumulation of excess cash balancesự dồn mặt dư thừaexcess capacitynăng lực sản xuất dư thừaexcess capacitynăng lượng thừaexcess capacitythừa công suấtexcess employmenttình trạng nhân dụng dư thừaexcess inventoryhàng trữ thừaexcess purchasing powersức mua quá thừaexcess sharescổ phiếu dư thừaexcess supplysản xuất dư thừaexcess supplysự sản xuất dư thừaexcess weighttrọng lượng dư thừawork off excess inventoriesbán hàng trữ thừa

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbalance , by-product , enough , exorbitance , exuberance , fat , fulsomeness , glut , inundation , lavishness , leavings , leftover , luxuriance , nimiety , overdose , overflow , overkill , overload , overmuch , overrun , oversupply , overweight , plenty , plethora , profusion , recrement , redundance , redundancy , refuse , remainder , residue , rest , spare , superabundance , supererogation , superfluity , surfeit , surplus , the limit , too much * , too much of a good thing , waste , wastefulness , debauchery , dissipation , dissoluteness , extravagance , extreme , extremity , immoderacy , immoderation , indulgence , inordinateness , intemperance , overdoing , prodigality , saturnalia , self-indulgence , unrestraint , embarrassment , excessiveness , extravagancy , extravagantness , overabundance , superfluousness , overage , overstock , surplusage , overindulgence , copiosity , exorbitancy , extra , flood , gravy , over , overboard , overplus , plus , prolixity , rampancy , remainder exuberance , satiety , slack , superfluous , superflux , verbiage , verbosity adjectivede trop , extra , spare , supererogatory , supernumerary , surplus

Từ trái nghĩa

noundearth , deficiency , insufficiency , lack , need , poverty , shortcoming , want , deprivation , economy , frugality , moderation , privation
Cơ – điện tử, Cơ khí & công trình, Hóa học & vật liệu, Kinh tế, Kỹ thuật chung, Thông dụng, Toán & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh, Xây dựng, điện lạnh,

Related Posts