Ex-Work Là Gì Trong Ngoại Thương? Điều Kiện Exw Là Gì

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG EXW ( EX WORKS ) INCOTERMS 2010

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG EXW ( EX WORKS ) INCOTERMS 2010

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG EXW ( EX WORKS ) INCOTERMS 2010ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG EXW ( EX WORKS ) INCOTERMS 2010ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG EXW ( EX WORKS ) INCOTERMS 2010

*

*

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG EXW (EX WORKS) – GIAO HÀNG TẠI XƯỞNG

Điều kiện giao hàng EXW là gì? 

EXW ( Ex Works ) là “Giao hàng tại xưởng” có nghĩa là trách nhiệm của người bán trong điều kiện này là giao hàng tại kho của mình. Sau đó là hết trách nhiệm. Người mua phải thuê phương tiện vận tải nội địa để đến kho của người bán lấy hàng. Sau đó vận chuyển ra cảng. Nếu đi đường biển thì vận chuyển ra cảng biển. Nếu đi đường hàng không thì vận chuyển ra sân bay. Người bán không cần xếp hàng lên phương tiện vận tải nội địa cũng như không cần làm thủ tục thông quan xuất khẩu. Người mua chịu trách nhiệm book cước vận chuyển quốc tế từ nước người bán sang nước người mua.

Đang xem: Ex-work là gì

Các bên mua và bên bán nên quy định rõ về địa điểm giao hàng chỉ định vì người mua chịu toàn bộ chi phí và rủi ro liên quan đến việc nhận hàng từ điểm quy định về kho của mình.

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện giao hàng EXW:

+ Chuẩn bị hàng sẵn sàng tại cửa kho như trong hợp đồng

Trách nhiệm của người mua trong điều kiện giao hàng EXW:

+ Chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận tải nội địa.

+ Trucking tại đầu xuất

+ Thông quan hàng xuất khẩu ( Nếu có )

+ Thuê phương tiện vận tải (máy bay, tàu biển)

+ Local charge đầu xuất

+ Local charge đầu nhập

+ Thông quan hàng nhập khẩu

+ Đóng thuế nhập khẩu

+ Trucking tại đầu nhập về kho người mua

+ Dở hàng khỏi phương tiện vận tải tại kho người mua

Các rủi ro trong điều kiện giao hàng EXW:

Điều kiện EXW là điều kiện mà nghĩa vụ của người bán là ít nhất.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ ” Sink Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh

Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc mang hàng hóa đặt tại cửa kho hoặc cửa xưởng như trong hợp đồng. Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc bốc hàng lên phương tiện vận tải nội địa, mặc dù trên thực tế người bán có thể thực hiện công việc này. Nếu người bán bốc hàng thì người bán làm việc đó với rủi ro và chi phí do người mua chịu trách nhiệm.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện giao hàng EXW:

Theo điều kiện EXW, không bắt buộc bên nào phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Nhưng để phòng tránh rủi ro, khuyến khích bên có đoạn rủi ro dài hơn mua bảo hiểm cho lô hàng.

Xem thêm: Tìm Hiểu Convolutional Neural Networks Cho Phân Loại Ảnh, Convolutional Neural Network

Ví dụ: hàng hóa được chuyển rủi ro từ người bán sang người mua tại cửa kho của người bán. Tức là đoạn rủi ro của người bán trong trường hợp này là thấp nhất. Nhưng đoạn rủi ro của người mua lại từ kho người bán đến kho người mua. Đoạn này kéo dài và mang lại rủi ro cao cho người mua trong quá trình vận chuyển. Qua đó khuyến khích người mua trong trường hợp này mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ lợi ích của mình.

Related Posts