Even Though Là Gì – Cấu Trúc Even If Tiếng Anh

*
*
*

thầy Duy TOEIC đã trả lời 4 năm trước

Giải thích ngắn gọn: While có thể mang nghĩa giống như even though nhưng nó phải nằm ở đầu câu. Do đó không chọn (C) while. Phải chọn (B) even though.

Đang xem: Even though là gì

Giải thích kỹ:

1. Even though gọi là liên từ chỉ sự nhượng bộ (consession). Ví dụ:

Even though she hates the red bag, she uses it often.= Mặc dù cô ấy ghét cái túi màu đỏ, cô ấy dùng nó thường xuyên. 

“Sự nhượng bộ” ở đây tức là việc “ghét cái túi màu đỏ” nó phải nhượng bộ cho việc “dùng nó thường xuyên”. Dù ghét nhưng mà phải nhượng cho việc sử dụng.

2. While có thể có hai công dụng:

a. công dụng (a) là liên từ chỉ sự nhượng bộ, giống như even though hay although. Ví dụ:

While she hates the red bag, she uses it often.= Mặc dù cô ấy ghét cái túi màu đỏ, cô ấy dùng nó thường xuyên. 

* Lưu ý: ở công dụng này While phải đứng đầu câu.

b. công dụng (b) là liên từ chỉ sự tương phản. Ví dụ:

○ While she hates the red bag, she likes the blue one.= Trong khi cô ấy ghét cái túi màu đỏ, cô ấy lại thích cái màu xanh.

“Sự tương phản” ở đây tức là việc “ghét” và “thích” là hai thứ tương phản nhau về sở thích.

Xem thêm: Độ Cafe Racer Là Gì – Hướng Dẫn Cách Phân Biệt

_________________________________

Câu em hỏi ở trên đang diễn tả sự nhượng bộ, không diễn tả sự tương phản:

○ Ms. Miller went inside the station ——— her train had left five minutes before she arrived there.= Bà Miller đi vào trong nhà ga ——— xe lửa của bà ấy đã đi khỏi năm phút trước khi bà ấy đến.

(Việc “xe lửa đã đi khỏi” phải nhượng bộ cho việc vẫn “vào nhà ga”)

Do đó, ta không dùng while với công dụng (b) được vì câu không diễn tả sự tương phản.

Và ta cũng không thể dùng while với công dụng (a) vì chỗ trống không đứng đầu câu. Nếu chuyển câu đó lại như sau thì mới dùng công dụng (a) được:

While her train had left five minutes before she arrived there, Ms. Miller went inside the station.= Mặc dù xe lửa của bà ấy đã đi khỏi năm phút trước khi bà ấy đến, bà Miller đi vào trong nhà ga.

Do đó, đáp án (C) while sai.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về News Feed Là Gì ? News Feed Để Làm Gì, Dành Cho Những Ai Chưa Biết

Vậy ta phải chọn (B) even though để diễn tả sự nhượng bộ:

○ Ms. Miller went inside the station even though her train had left five minutes before she arrived there.= Bà Miller đi vào trong nhà ga mặc dù xe lửa của bà ấy đã đi khỏi năm phút trước khi bà ấy đến.

Related Posts