Evaluation Là Gì – Nghĩa Của Từ Evaluating Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

evaluation

*

evaluation /i,vælju”eiʃn/ danh từ sự ước lượng sự định giá
đánh giáPERT (program evaluation and review technique): kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trìnhcriterion of quality evaluation: tiêu chuẩn đánh giá chất lượngcurve for crude evaluation: đường cong đánh giá dầu thôdesign evaluation: đánh giá thiết kếevaluation functional: hàm tử đánh giáevaluation functor: hàm tử đánh giáevaluation of discovery: đánh giá về một phát hiệnevaluation of test results: sự đánh giá kết quả thử nghiệmevaluation of test results: đánh giá kết quả thí nghiệmevaluation report: báo cáo đánh giáevaluation strategy: chiến lược đánh giáevaluation test: sự thử đánh giáinitial evaluation: sự đánh giá ban đầuinitial operational test and evaluation (IOT&E): kiểm tra và đánh giá hoạt động ban đầujob evaluation: đánh giá công việcjob evaluation: sự đánh giá công việcloss evaluation: đánh giá mức tổn haonoise evaluation: sự đánh giá mức ồnperformance evaluation: sự đánh giá hiệu suấtperformance evaluation: đánh giá hoạt độngprogram evaluation and review technique (PERT): kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trìnhprogram evaluation and review technique (PERT): phương pháp đánh giá xem xét theo chương trìnhproject evaluation: sự đánh giá dự ánstaff evaluation: sự đánh giá nhân viênsự đánh giáevaluation of test results: sự đánh giá kết quả thử nghiệminitial evaluation: sự đánh giá ban đầujob evaluation: sự đánh giá công việcnoise evaluation: sự đánh giá mức ồnperformance evaluation: sự đánh giá hiệu suấtproject evaluation: sự đánh giá dự ánstaff evaluation: sự đánh giá nhân viênsự định giáterritory evaluation: sự định giá khu đất (đô thị)sự tínhsự ước lượngapproximate evaluation: sự ước lượng xấp xỉnumerical evaluation: sự ước lượng bằng sốwhat-if evaluation: sự ước lượng giả địnhước lượngapproximate evaluation: sự ước lượng xấp xỉloss evaluation: ước lượng mức tổn haonumerical evaluation: sự ước lượng bằng sốtransition formula evaluation: ước lượng chuyển tiếp công thứcwhat-if evaluation: sự ước lượng giả địnhước tínhevaluation value: giá trị ước tínhclimatic condition evaluation for town planningtài liệu khí hậu để quy hoạch đô thịdefinitive evaluationgiá trị quyết toáneconomical evaluationluận chứng kinh tếevaluation mapánh xạ định giáfunction evaluation routinethủ tục tính hàmđánh giáactuarial evaluation: đánh giá thống kê bảo hiểmbuilt-in system evaluation: cách đánh giá từ bên trongbuilt-in system evaluation: sự đánh giá có tính hệ thốngbuilt-in system evaluation: phương thức đánh giá nội tạicriteria of evaluation: tiêu chuẩn đánh giádecision evaluation: đánh giá quyết địnhevaluation of employee: sự đánh giá công nhân viên chứcevaluation of fixed assets: đánh giá tài sản cố địnhevaluation test: sự đánh giá chất lượngholistic evaluation: sự đánh giá toàn bộ (một quảng cáo hay chiến dịch tiếp thị)holistic evaluation: sự đánh giá toàn bộjob evaluation: sự đánh giá công việcjob evaluation: đánh giá công táclaboratory evaluation: sự đánh giá trong phòng thí nghiệporganoleptic evaluation: sự đánh giá cảm quanperformance evaluation: sự đánh giá thành tíchperformance evaluation: sự đánh giá thành quảperformance evaluation: sự đánh giá hiệu suấtperformance evaluation: đánh giá sự thực hiệnperformance evaluation report: báo cáo đánh giá biểu hiện công tácperformance evaluation report: báo cáo đánh giá tình hình chấp hànhproduct evaluation: đánh giá sản phẩmproject evaluation: đánh giá dự ánproject financial evaluation: đánh giá tài chính dự ánsensory evaluation: sự đánh giá cảm quanservice evaluation report: báo cáo đánh giá công tácstaff evaluation: sự đánh giá (chất lượng) nhân viênstaff evaluation: sự đánh giá chất lượng nhân viêntechnique for project evaluation: kỹ thuật đánh giá dự ántest & evaluation: thử nghiệm và đánh giávariable evaluation: sự đánh giá có thể biến đổivariable evaluation: sự đánh giá khả biếnveterinary-sanitary evaluation: sự đánh giá sát trùng thú ysự đánh giábuilt-in system evaluation: sự đánh giá có tính hệ thốngevaluation of employee: sự đánh giá công nhân viên chứcevaluation test: sự đánh giá chất lượngholistic evaluation: sự đánh giá toàn bộ (một quảng cáo hay chiến dịch tiếp thị)holistic evaluation: sự đánh giá toàn bộjob evaluation: sự đánh giá công việclaboratory evaluation: sự đánh giá trong phòng thí nghiệporganoleptic evaluation: sự đánh giá cảm quanperformance evaluation: sự đánh giá thành tíchperformance evaluation: sự đánh giá thành quảperformance evaluation: sự đánh giá hiệu suấtsensory evaluation: sự đánh giá cảm quanstaff evaluation: sự đánh giá (chất lượng) nhân viênstaff evaluation: sự đánh giá chất lượng nhân viênvariable evaluation: sự đánh giá có thể biến đổivariable evaluation: sự đánh giá khả biếnveterinary-sanitary evaluation: sự đánh giá sát trùng thú ysự định giásự ước lượngbudgetary evaluation: sự ước lượng ngân sáchước lượng. budgetary evaluation: sự ước lượng ngân sáchevaluation of balance sheet itemssự phân tích bảng tổng kết tài sảnperformance evaluation reportthái độ nghề nghiệpproject evaluationgiám định dự án o sự đánh giá, sự ước tính § job evaluation : sự đánh giá công việc, sự phân loại công việc § evaluation of discovery : sự đánh giá về một phát hiện § evaluation of performance : sự đánh giá về một tính năng; sự đánh giá về sự thực hiện

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): valuables, value, values, valuer, valuation, evaluation, devalue, evaluate, valuable, invaluable, undervalued, valueless

Related Posts