Estimate Là Gì – Kĩ Thuật Estimate Trong Kiểm Thử Phầm Mềm

estimate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm estimate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimate.

Đang xem: Estimate là gì

Từ điển Anh Việt

estimate

/”estimit – “estimeit/

“estimeit/

* danh từ

sự đánh giá, sự ước lượng

số lượng ước đoán

bản kê giá cả (thầu khoán)

the Estimates

dự thảo ngân sách

* ngoại động từ

đánh giá; ước lượng

estimate

ước lượng, đánh giá

e. of the number of zeros ước lượng số lượng các không điểm

admissible e. ước lượng chấp nhận được

combined ratio e ước lượng tổ hợp dưới dạng trung bình

consistent e. (thống kê) ước lượng vững

grand-lot e. ước lượng theo những lô lớn

invariant e. (thống kê) ước lượng bất biến

minimax e.(thống kê) ước lượng minimac

ordered e. (thống kê) ước lượng nhờ thống kê thứ tự

overall e. ước lượng đầy đủ

regression e. ước lượng hồi quy

unbiased e. ước lượng không chệch

upper e. (giải tích) ước lượng trên

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

estimate

* kinh tế

đánh giá

đánh giá lượng giá

dự kế

dự tính

lượng giá

sự đánh giá

sự ước lượng

sự ước tính

ước lượng

ước tính

* kỹ thuật

đánh giá

dự đoán

dự toán

sự đánh giá

sự ước lượng

sự ước tính

ước đoán

ước lượng

ước tính

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: realms là gì

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Top 101+ Hình Ảnh Gái Đẹp Nhất Hiện Nay, Tổng Hợp 100+ Ảnh Gái Đẹp

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts