Nghĩa Của Từ Escalate Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Escalate Trong Tiếng Việt

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)

English term or phrase: Escalate
Vietnamese translation: phản ánh
Entered by: Phong Le

Đang xem: Escalate là gì

13:42 Apr 14, 2013
English to Vietnamese translationsArt/Literary – Business/Commerce (general)

English term or phrase: Escalate
Sometimes requests for bribes are not explicit, but may be implied.Example: A customs official tells you that it could take some time to process the customs clearing paperwork, but then mentions to you in the next sentence for no apparent reason that he is having difficulties paying his son’s school fees. Does this create an issue for you?What should you do?• Follow the Bataco Code of Conduct• Escalate your concerns to Bataco at the earliest opportunity.
Phong Le
KudoZ activityQuestions: 261 (1 open)(3 without valid answers) (9 closed without grading) Answers: 281

*

Local time: 23:51
phản ánh
Explanation:escalate trong trường hợp này đồng nghĩa với raise trong nghĩa “raise a concern” tức là “phản ánh vấn đề”

*

Specializes in field”, this, event, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nguyen Ngoc SonVietnamLocal time: 23:51

Grading comment

bản thân ngữ cảnh cũng đủ hiểu là báo cáp cấp cao hơn giải quyết4 KudoZ points were awarded for this answer

Summary of answers provided

Xem thêm: cách kiếm spin

Explanation:Trong ngữ cảnh này chỉ cần dịch là “báo cáo”. Thường nếu cần báo cáo vượt cấp, thì sẽ nêu tên hoặc chức vụ của cấp bậc liên quan. Nếu chỉ nêu tên công ty Bataco, thì hàm ý là phải báo cáo cho văn phòng chịu trách nhiệm về điều này. Dịch là “báo cáo” thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều.Trung LeUnited StatesLocal time: 08:51Specializes in fieldNative speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 71

Related Posts

5 +1 báo cáo vượt cấp/báo cáo trực tiếp This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh Hoang

Xem thêm: bài hao xiang ni

*

*

*

This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Dung Huu Nguyen
Explanation:
escalate trong trường hợp này đồng nghĩa với raise trong nghĩa “raise a concern” tức là “phản ánh vấn đề”Example sentence(s):We aim to provide the best quality and safe healthcare to the people using our services. Sometimes there are misunderstandings or things may go wrong. When they do, you have every right to raise concerns or make a complaint.Reference: http://dictionary.reference.com/browse/escalateReference: http://www.bradfordhospitals.nhs.uk/patients-and-carers/comp…Nguyen Ngoc SonVietnamLocal time: 23:51Specializes in fieldNative speaker of: VietnamesePRO pts in category: 68
Explanation:từ này có lẽ không thể dịch theo từ được. Em đã từng gặp cụm từ “Escalation Policy” khi dịch về internal regulations của một ngân hàng nước ngoài. Sau khi được professionals giải thích đã thống nhất được cách dịch “Chính sách Báo cáo Vượt cấp”. Đúng là không thể bám theo từ được.Đại loại: một tổ chức (ngân hàng) có các quy định về báo cáo. Thông thường nhân viên sẽ báo cáo cho người quản lý trực tiếp (line reporting). Tuy nhiên, trong một số trường hợp được phép báo cáo trực tiếp lên cấp cao hơn. Có lẽ cũng đúng trong context này. Hoặc để an toàn anh có thể dùng “báo cáo trực tiếp”This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Linh HoangVietnamLocal time: 23:51Specializes in fieldNative speaker of:

*

VietnamesePRO pts in category: 48

agree
This person is a mister-map.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a mister-map.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Dung Huu Nguyen: Thank you! 4 hrs
->Big thanks!