” Elements Là Gì ? Nghĩa Của Từ Elements Trong Tiếng Việt Elements Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Elements là gì

*
*
*

elements

*

element /”elimənt/ danh từ yếu tốelement of comparison: yếu tố để so sánh nguyên tốthe four elements: bốn nguyên tố (đất, nước, không khí, lửa) (hoá học) nguyên tố (điện học) pin (toán học) yếu tố phân tửelements of the integral: yếu tố của tích phân hiện tượng khí tượng (số nhiều) cơ sở, nguyên lý cơ bản (của một khoa học) (số nhiều) sức mạnh thiên nhiên (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đơn vị không quân (nghĩa bóng) môi trườngto be in one”s element: ở đúng trong môi trường của mình
phần tửFEM (fine elements method): phương pháp phần tử hữu hạnassociate elements: phần tử kết hợpattribute elements: phần tử thuộc tínhclass of conjugate elements: lớp các phần tử liên hợpcomparable elements: phần tử so sánh đượccontrol elements: phần tử điều khiểndescriptor elements: phần tử mô tảelectric logic elements: phần tử logic điệnequivalent elements: phần tử tương đươngexternal elements: phần tử bên ngoàifinite elements method (FEM): phương pháp phần tử hữu hạngraphical primitive elements: phần tử đồ họa nguyên thủynetwork of circuit elements: mạng các phần tử mạchnumber of elements (e.g. in a matrix): số phần tửorbital elements: phần tử quỹ đạoperspective elements: các phần tử phối cảnhproduct of two elements: tích của hai phần tửreduction elements: phần tử quy đổireference input elements: phần tử vào định chuẩnrelatively prime elements: phần tử nguyên tố cùng nhaureversible elements: phần tử thuận nghịchring of radiating elements: vòng của các phần tử phát xạscreen elements: các phần tử màn hìnhsemigroup of inversible elements: nửa nhóm các phần tử khả nghịchtapped delay elements: phần tử trễ được phân nhánhcasting of architectural elementssự đúc chi tiết kiến trúcchart elementsthành phần của biểu đồelectropositive elementsnguyên tố dương điệnelements of expenditurecác nhân tố chi phífamily of elementshọ các nguyên tốgeometric elements of routecác phần của tuyến đườnggeometric elements of routecác yếu tố của tuyến đườngintegral heat exchanging elementsthiết bị trao đổi nhiệt bên trongmemo elementsphần ghi chúmethod of finite elementsphương pháp phân tử hữu hạnperiodic table of chemical elementsbảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

*

Xem thêm: Khazix Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ

*

*

n.

violent or severe weather (viewed as caused by the action of the four elements)

they felt the full fury of the elements

n.

one of four substances thought in ancient and medieval cosmology to constitute the physical universe

the alchemists believed that there were four elements

the most favorable environment for a plant or animal

water is the element of fishes

the situation in which you are happiest and most effective

in your element

a straight line that generates a cylinder or cone

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Cyber Là Gì ? Các Tiêu Chí Để Đánh Giá 1 Cyber Game

English Synonym and Antonym Dictionary

elementssyn.: chemical element component constituent factor ingredient

Related Posts