Nghĩa Của Từ Effectiveness Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Hiệu quả (Effectiveness) và hiệu suất (Effciency) là 2 khái niệm phổ biến trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp thường bị nhầm lẫn với nhau. Bài viết sau sẽ giúp các doanh nghiệp có thể hiểu đúng để phân biệt và vận dụng hiệu quả 2 khái niệm này.

Đang xem: Effectiveness là gì

1. Khái niệm và vai trò của Hiệu suất trong quản trị doanh nghiệp.

a. Hiệu suất (Effciency) là gì ? Hiệu suất (Effciency) là khái niệm để chỉ sự hoàn thành mục tiêu công việc đặt ra với chi phí là thấp nhất có thể.

b. Vai trò của hiệu quả là gì ? Hiệu suất giúp đo lường các nguồn lực được sử dụng tốt như thế nào để đạt đến mục tiêu công việc đặt ra. Có thể hiểu đó chính là sự so sánh giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra trong quá trình thực hiện một mục tiêu nào đó.

c. Yếu tố quan trọng nhất của hiệu suất là gì ? Đó chính là làm làm việc đúng cách, đúng phương pháp. Khi đứng trước nhiều phương án thực hiện, nhà quản lý phải so sánh lợi ích và chi phí của từng phương án, cân nhắc kỹ để chọn được phương án giúp đạt được kết quả cao mà phí tổn là thấp nhất.

d. Cách tính toán hiệu suất chính xác ? Hiệu suất được tính toán dựa trên tỷ lệ giữa kết quả đạt được trên chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó.

Hiệu suất = Kết quả đạt được / Chi phí

2. Khái niệm và vai trò của Hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

Xem thêm: Picachu Co Dien Download Picachu Co Dien Apk Full, Picachu Co Dien Game For Android

a. Hiệu quả Effectiveness là gì ? Hiệu quả (Effectiveness) là khái niệm để chỉ việc hoàn thành đúng việc và tạo ra nhiều giá trị nhất so với mục tiêu đề ra.

b. Vai trò của hiệu quả là gì ? Hiệu quả giúp đo lường sự thích hợp của các mục tiêu công việc được chọn để xem chúng có phải là những mục tiêu đúng không và mức độ thực hiện của công việc xét trên những mục tiêu đặt ra.

c. Yếu tố quan trọng nhất của hiệu quả là gì ? Đó chính là làm đúng việc, khi mục tiêu của côngviệc được xác định đúng và hoàn thành một cách chính xác sẽ giúp doanh nghiệpvận hành hiệu quả và phát triển đúng hướng.

d. Cách tính toán hiệu quả chính xác ? hiệu quả chính là phép so sánh giữa kết quả đạt được với mục tiêu đúng đắn đã đặt ra. Do đó hiệu quả được tính theo công thức:

Hiệu quả = Kết quả đạt được / Mục tiêu

3. So sánh khác biệt giữa hiệu quả (Effectiveness) và hiệu suất (Effciency)

Như vậy nếu so sánh kỹ giữa 2 khái niệm này, chúng ta có thể thấy hiệu quả là một khái niệm đơn giản hơn phản ánh tỷ lệ giữa kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu. Ngược lại hiệu suất lại phản ánh nguồn lực và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả mong muốn.

Hiệu quả thườnggắn với kết quả cuối cùng của các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện. (VD: sảnphẩm sản xuất ra đạt hay không đạt yêu cầu (sản phẩm), sản phẩm có thỏa mãn yêucầu khách hàng hay không (khách hàng), sản phẩm đó giúp doanh nghiệp thu đượclợi nhuận hay không (tài chính)… Nếu kết quả đạt các mục tiêu đặt ra thì hiệuquả càng cao và ngược lại.

Hiệu suất lại gắn liền với các yếu tố chi phí đầu vào (chi phí tài chính, nguồn lực bỏ ra) với kết quả đạt được. Nếu chi phí càng nhỏ so với kết quả thì hiệusuất càng cao và ngược lại.

Xem thêm: Kỳ Thi Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh Tiếng Anh Là Gì ? Những Từ Liên Quan

4. Mối quan hệ giữa hiệu quả (Effectiveness) và hiệu suất (Effciency) trong doanh nghiệp

Có thể thấy 1 điều rằng: Một doanh nghiệp có thể có hiệu suất cao nhưng chưa chắc đã hiệu quả cao và ngược lại. Ví dụ, trong một công ty dịch thuật. Công ty đạt hiệu suất tốt với mức trung bình là 20 trang dịch thuật/người trong 7 giờ làm việc mỗi ngày (vượt mức công ty qui định là 18 trang/người). Tuy nhiên công ty này vẫn chưa có lời vì chưa tập trung đúng khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp luật lớn mà công ty đang có thế mạnh (các khách hàng hiện nay vẫn là các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ lẻ. Có thể nói công ty chưa hoạt động hiệu quả.

Một công ty có hiệu suất cao nhưng chưa chắc đã hiệu quả cao và ngược lại. Hiệu quả như vậy mang tính chiến lược và đòi hỏi người lãnh đạo phải làm ĐÚ

Related Posts