Định Nghĩa Của Từ ” Dying Là Gì ? Một Số Cấu Trúc Câu Thông Dụng

(Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of the peoples will belong.” —Genesis 49:10.

Đang xem: Dying là gì

(Ê-sai 9:5, 6) Tộc trưởng Gia-cốp lúc hấp hối đã tiên tri về đấng cai trị tương lai này: “Cây phủ-việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, kẻ <“gậy”, Bản Diễn Ý> lập-pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, và các dân vâng-phục Đấng đó”.—Sáng-thế Ký 49:10.
But what follows is a series of earthquakes that level the whole world and bring about final destruction, Rena dying in the advent by trying to escape on Godo”s ship and Rock blinded by a lava emission.
Nhưng kế đó là hàng loạt trận động đất làm cho cả thế giới bị hủy diệt hoàn toàn, Rena chết trong lúc cố trốn lên tàu của Godo và Rock bị mù bởi một đợt phun trào dung nham.
Before dying, he asked his wife Merope to throw his body in the public square, from where it eventually washed up on the shores of the river Styx.
Trước khi chết, hắn bảo vợ, Merope, ném cơ thể trước quảng trường công cộng, từ đó, trôi đến bờ dòng sông Styx.
While still working on Lost, Grace and Ian Somerhalder adopted a feral cat named Roo which they found “literally dying” in the jungle on the set.
Khi vẫn còn cùng làm việc trong phim Lost, Grace và Somerhalder nhận nuôi một chú mèo được đặt tên Roo sau khi họ tìm thấy chú “đang chết dần, chết mòn” ở khu rừng trên phim trường.

Xem thêm: Data Bitrate Video Là Gì ? Vì Sao Bitrate Quan Trọng Trong Âm Thanh Và Video

But she”s dying of fear, because a girlfriend, who ran away with a sailor, bled to death within two hours.
Nhưng cổ đang sợ gần chết, bởi vì một người bạn gái của cổ, người vừa trốn nhà theo một thủy thủ, đã bị chảy máu tới chết trong hai tiếng.
His second wife, Patricia “Puddie” Watts (now Patricia Gleason), was responsible for the line about the “geezer” who was “cruisin” for a bruisin”” used in the segue between “Money” and “Us and Them”, and the words “I never said I was frightened of dying” heard halfway through “The Great Gig in the Sky”.
Người vợ thứ hai của ông, Patricia “Puddie” Watts (giờ là Patricia Gleason) góp câu “geezer” (là) “cruisin” for a bruisin”” sử dụng trong đoạn chuyển giữa “Money” và “Us and Them” và “I never said I was frightened of dying” (“Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sợ cái chết“) trong đoạn cuối của “The Great Gig in the Sky”.
It was now common knowledge that Edward was dying, and foreign diplomats suspected that some scheme to debar Mary was under way.
Bấy giờ việc Edward sẽ băng hà là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa, và các nhà ngoại giao nước ngoài nghi ngờ rằng một kế hoạch để ngăn cản Mary đang được tiến hành.
We are regarded as deceivers and yet we are truthful, 9 as unknown and yet we are recognized, as dying* and yet look! we live,+ as punished* and yet not handed over to death,+ 10 as sorrowing but ever rejoicing, as poor but making many rich, as having nothing and yet possessing all things.

Xem thêm: Idm Crack 6 – Internet Download Manager 6

Chúng tôi bị xem như kẻ lừa gạt nhưng là người thật thà, 9 bị xem là vô danh tiểu tốt nhưng lại được ghi nhận, bị xem như gần chết* nhưng này, chúng tôi vẫn sống,+ bị trừng phạt* nhưng không bị giết chết,+ 10 bị xem là buồn rầu nhưng luôn vui mừng, bị xem là nghèo nhưng làm cho nhiều người trở nên giàu, bị xem là không có gì nhưng có đủ mọi thứ.

Related Posts