Lý Thuyết Đường Tròn Nội Tiếp, Đường Tròn Nội Tiếp Toán 9, Đường Tròn Ngoại Tiếp

*

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2 . a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm.

Đang xem: đường tròn nội tiếp

*

Bài 61 trang 91 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 61 trang 91 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Along With Là Gì, Nghĩa Của Từ Along, Along With Là Gì, Nghĩa Của Từ Along With

*

Bài 62 trang 91 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 62 trang 91 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ tam giác ABC cạnh a = 3cm.

Xem thêm: alistar sp

*

Bài 63 trang 92 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 63 trang 92 SGK Toán 9 tập 2. Vẽ các hình lục giác đều

*

Bài 64 trang 92 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 64 trang 92 SGK Toán 9 tập 2. Trên đường tròn bán kính

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 8 – Chương 3 – Hình học 9

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép mister-map.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Related Posts