Cách Tạo Biến Giả Dummy Variable Là Gì, Cách Tạo Biến Giả Dummy Variable Trong Stata

*

Đang xem: Dummy variable là gì

Chức năng chính
Trang chủ mister-map.com
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của mister-map.commister-map.com như thế nào?
Thuật ngữ đa dạng, giải thích dễ hiểu
Thuật ngữ nhiều nhưng giải thích khó hiểu
Giải thích dễ hiểu nhưng còn ít thuật ngữ
Thuật ngữ quá ít, giải thích khó hiểu
Bạn đánh giá về giao diện mister-map.commister-map.com như thế nào? Đẹp, bố cục hợp lý
Đẹp nhưng bố cục chưa hợp lý
Bố cục hợp lý nhưng không đẹp
Không đẹp, bố cục chưa hợp lý
*
*
*
Tìm kiếm thuật ngữ :

*
*

*
*
Tìm kiếm theo: AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
*
*
*
*
Trong Kinh tế lượng, biến giả được hiểu là các biến giải thích định tính (qualitative).Khi biến phụ thuộc định tính ta không sử dụng phương pháp hồi quy bé nhất thông thường OLS được.Trong phân tích hồi quy, biến phụ thuộc không chỉ phụ thuộc vào các biến định lượng mà còn có các biến định tính như: giới tính, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, chính trị… Ý nghĩa của biến giả: Các biến định tính chỉ ra sự hiện diện hay không hiện diện của một thuộc tính nào đó và thường được gán các giá trị bằng số như 1 và 0 lần lượt thể hiện có hay không thuộc tính đó. Các biến giả được sử dụng trong hồi quy tương tự như biến các định lượng. Cho nên cũng có thể ước lượng mô hình mà các biến giải thích chỉ là biến giả. Ví dụ: So sánh lương khởi điểm của người có bằng đại học và chưa có bằng đại học. Y = lương khởi điểm D = biến giả về trình độ giáo dục Yi = Bi + B2Di + ui Yi = lương khởi điểm Di = 1 nếu tốt nghiệp đại học = 0 nếu chưa tốt nghiệp đại học Lương trung bình của người chưa tốt nghiệp đại học E(Y|D=0) = B1 + B2*(0) = B1 Lương trung bình của người tốt nghiệp đại học E(Y|D=1) = B1 + B2*(1) = B1 + B2B2 : differential intercept coaficient (chênh lệch hệ số cắt)

Xem thêm: ảnh các cô gái đẹp

*

Bình chọn

Điểm trung bình

*

Bình chọn 12345
*

Files đính kèm

*

Những bài viết bổ sung

*

Các bài viết / thuật ngữ liên quan

*
*
Số lượng thuật ngữ : 1966
*
Số bài bổ sung : 1
*
Số bài thảo luận : 8
*
Số bài hỏi / đáp : 90702
Thành viên

Xem thêm: Fa Là Viết Tắt Của Từ Forever Alone Có, Forever Alone Là J Z

eDocuments

Diễn đàn chứng khoán
Việc làm ngành tài chính
Công cụ đầu tư
mister-map.com on Yahoo!
mister-map.com on Facebook

Related Posts