Định Nghĩa Của Từ ” Draft Là Gì, Draft Có Nghĩa Là Gì Trong Youtube

draft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draft.

Đang xem: Draft là gì

Từ điển Anh Việt

draft

/dræf /

* danh từ

cặn

nước vo gạo, nước rửa bát (để nấu cho lợn…)

bã lúa mạch (sau khi ủ bia)

* danh từ

bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế; bản dự thảo một đạo luật…)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) chế độ quân dịch

(thương nghiệp) sự lấy ra, sự rút (tiền…) ra (bằng ngân phiếu…)

to make a draft on…: lấy ra, rút ra (tiền…); (nghĩa bóng) nhờ vào, cậy vào, kêu gọi (tình bạn, lòng đại lượng của ai…)

(thương nghiệp) hối phiếu

(quân sự) phân đội, biệt phái, phân đội tăng cường

(kỹ thuật) gió lò

sự kéo

beasts of draft: súc vật kéo (xe…)

(kiến trúc) sự vạch cỡ; cỡ vạch (dọc theo bờ đá để xây gờ…)

* ngoại động từ

phác thảo, phác hoạ; dự thảo (một đạo luật…)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) bắt quân dịch, thực hiện chế độ quân dịch đối với

(quân sự) lấy ra, rút ra (một phân đội… để làm công tác biệt phái…)

(kiến trúc) vạch cỡ (bờ đá, để xây gờ…)

draft

(Tech) bản sơ thảo, đồ án; chế đồ; thông gió; khí lưu

draft

đồ án, kế hoạch, bản vẽ || phác thảo

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

draft

* kinh tế

bản dự thảo

bản nháp (hợp đồng, ngân sách, thư từ)

bản phác họa

bản thảo

dự thảo

lệnh rút tiền

sự rút (tiền…) ra

* kỹ thuật

bản phác thảo

bản sơ họa

bản thảo

bản thiết kế

bản vẽ

đồ án

độ côn

độ vát

dòng khí

góc trống của khuôn

hối phiếu

hút

kéo

lực hút

lực kéo

luồng gió

phác họa

sự căng

sự hút

sự hút gió

sự kéo

sự thông gió

sức kéo

vẽ

vùng tháo nước

điện lạnh:

bản dự thảo

luồng gió lùa

xây dựng:

bản nháp

gờ viền

toán & tin:

bản phác họa

hóa học & vật liệu:

hút (nước, khí)

giao thông & vận tải:

mớn nước (tàu)

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Những Bộ Phim 18 Bị Cấm Chiếu, Phim 18+ Bị Cấm Chiếu Vì Quá Nhiều Cảnh Nóng

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Đạo Chích Là Gì

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts