” Dozens Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Dozen Trong Từ Điển Lạc Việt

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

dozen

*

dozen************12dozenDozen is another word for twelve.<"dʌzn>danh từ, số nhiều là dozens hoặc không đổi khi đếm cái gì, viết tắt là doz tá (mười hai) two dozen books hai tá sách (số nhiều) nhiều dozens of people nhiều người dozens of times nhiều lần (số nhiều) bộ 12 cái to pack things in dozens đóng thành bộ 12 cái, đóng thành từng tá baker”s (devil”s, printer”s long) dozen tá 13 cái (một cái làm hoa hồng) to talk nineteen to the dozen nói liến láu liên miên một tá

*

/”dʌzn/ danh từ số nhiều, không đổi tá (mười hai) two dozen books hai tá sách (số nhiều) nhiều dozens of people nhiều người dozens of times nhiều lần (số nhiều) bộ 12 cái to pack things in dozens đóng thành bộ 12 cái, đóng thành từng tá !baker”s (devil”s, printer”s long) dozen tá 13 cái (một cái làm hoa hồng) !to talk (go) nineteen to the dozen nói liến láu liên miên

*

Related Posts