Thế Nào Là Đoạn Thẳng Ab Là Gì ? Giải Toán Lớp 6 Bài 6: Đoạn Thẳng Là Gì

– Chọn bài -Bài 1: Điểm. Đường thẳngBài 2: Ba điểm thẳng hàngBài 3: Đường thẳng đi qua hai điểmBài 4: TiaBài 5: Đoạn thẳngBài 6: Độ dài đoạn thẳngBài 7: Khi nào thì AM + MB = AB?Bài 8: Trung điểm của đoạn thẳngTổng hợp lý thuyết Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

A. Lý thuyết

1. Đoạn thẳng AB là gì?

*

• Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

• Các điểm A, B gọi là hai mút (hai đầu) đoạn thẳng AB.

2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng

• Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng:

*

Ví dụ: Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau, giao điểm là điểm I.

Đang xem: đoạn thẳng ab là gì

• Đoạn thẳng cắt tia:

*

Ví dụ: Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm là điểm K

• Đoạn thẳng cắt đường thẳng:

*

Ví dụ: Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau, giao điểm là điểm H.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây:

*

A. MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP B. MN; MQ; NQ; ML; LP; MP

C. MN; MQ; NQ; ML; MP; NP D. MN; MQ; ML; LP; MP; NP

Lời giải

Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là: MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP

Chọn đáp án A.

Câu 2: Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại:

A. Điểm G B.

Xem thêm: Bộ Nhớ Đám Mây Là Gì ? Thời Đại Cách Mạng Cloud Computing Là Gì

Điểm H

C. Điểm K D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Lời giải

Vì G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK nên G nằm giữa hai điểm H và K.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có bao nhiêu điểm chung?

A. 1 B. 2 C. 0 D.

Xem thêm: Strategic Business Unit / Sbu Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Vô số

Lời giải

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có duy nhất một điểm chung.

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C. Biết OA = 15cm, OB = 24cm, OC = 19cm

a) Chứng minh: AB = AC + CB

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC và nghiệm lại hệ thức đã chứng minh ở câu a.

Lời giải

a)

*

Do OA = 15cm, OB = 24cm, OC = 19cm ⇒ OA

Câu 2: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, M. Biết OA = 8cm, OB = 16cm; AM = 5cm

a) Tính AB

Related Posts