Ngôn Ngữ Thao Tác Dữ Liệu ( Dml Là Gì, Ddl Và Dml Là Gì

Tôi đã nghe các thuật ngữ DDL và DML liên quan đến cơ sở dữ liệu, nhưng tôi không hiểu chúng là gì.

Đang xem: Dml là gì

Chúng là gì và chúng liên quan đến SQL như thế nào?

DDLNgôn ngữ định nghĩa dữ liệ : nó được sử dụng để xác định cấu trúc dữ liệu .

Ví dụ: với SQL, đó sẽ là các hướng dẫn như create table, alter table, …

<.__.> DMLNgôn ngữ thao tác dữ liệ: nó được sử dụng để tự thao tác dữ liệu .

Ví dụ: với SQL, đó sẽ là các hướng dẫn như insert, update, delete, …

*

Thông tin chi tiết xem tại đây: MySQL DDL, DML và DCL là gì? , bản gốc như sau:

DDL

DDL là tên viết tắt của Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu, liên quan đến các lược đồ và mô tả cơ sở dữ liệu, về cách dữ liệu sẽ nằm trong cơ sở dữ liệu.

TẠO – để tạo cơ sở dữ liệu và các đối tượng của nó như (bảng, chỉ mục, dạng xem, thủ tục lưu trữ, hàm và trình kích hoạt)THAY ĐỔI – thay đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu hiện cóDROP – xóa các đối tượng khỏi cơ sở dữ liệuTRUNCATE – xóa tất cả các bản ghi khỏi một bảng, bao gồm tất cả các không gian được phân bổ cho các bản ghi được xóaCOMMENT – thêm ý kiến ​​vào từ điển dữ liệuRENAME – đổi tên một đối tượng

DML

DML là tên viết tắt của Ngôn ngữ thao tác dữ liệu liên quan đến thao tác dữ liệu và bao gồm hầu hết các câu lệnh SQL phổ biến như CHỌN, CH, N, CẬP NHẬT, XÓA, v.v.

CHỌN – lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệuCHERTN – chèn dữ liệu vào bảngCẬP NHẬT – cập nhật dữ liệu hiện có trong một bảngXÓA – Xóa tất cả các bản ghi khỏi bảng cơ sở dữ liệuMERGE – Hoạt động UPSERT (chèn hoặc cập nhật)GỌI – gọi chương trình con PL/SQL hoặc JavaKẾ HOẠCH GIẢI THÍCH – giải thích đường dẫn truy cập dữ liệuBẢNG LOCK – Kiểm soát tương tranh

DCL

DCL là tên viết tắt của Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu bao gồm các lệnh như GRANT và chủ yếu liên quan đến quyền, quyền và các điều khiển khác của hệ thống cơ sở dữ liệu.

GRANT – cho phép người dùng truy cập đặc quyền vào cơ sở dữ liệuREVOKE – rút đặc quyền truy cập của người dùng được cung cấp bằng cách sử dụng lệnh GRANT

TCL

TCL là tên viết tắt của Ngôn ngữ kiểm soát giao dịch liên quan đến giao dịch trong cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: Oem Là Gì? So Sánh Với Odm Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Hoạt Động

CAM KẾT – cam kết giao dịchROLLBACK – phục hồi giao dịch trong trường hợp có lỗi xảy raSAVEPOINT – để phục hồi các điểm thực hiện giao dịch trong các nhómTHIẾT LẬP GIAO DỊCH – chỉ định các đặc điểm cho giao dịch

172

*

DDL, Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Tạo và sửa đổi cấu trúc của đối tượng cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.Các đối tượng cơ sở dữ liệu này có thể có Bảng, dạng xem, lược đồ, chỉ mục …. vv

ví dụ.:

CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, COMMIT, v.v.

DML, Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Tuyên bố DML có ảnh hưởng trên bảng. Vì vậy, đó là các hoạt động cơ bản chúng tôi thực hiện trong một bảng.

Hoạt động crud cơ bản được thực hiện trong bảng.Các thao tác thô này được thực hiện bởi SELECT, INSERT, UPDATE, v.v.

Các lệnh bên dưới được sử dụng trong DML:

INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE, v.v.
Trong điều khoản cư sĩ giả sử bạn muốn xây dựng một ngôi nhà, bạn sẽ làm gì.

DDLNAME _ i.e Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Xây dựng từ đầuLàm lại nóPhá hủy cái cũ và tái tạo nó từ đầu

đó là

CREATENAME _ALTERNAME _DROP & CREATE

DMLNAME _ tức là Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Mọi người đến/đi vào trong/từ nhà bạn

SELECTname__DELETEname__UPDATEname__TRUNCATEname__

DCLNAME _ tức là Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu

Bạn muốn kiểm soát mọi người phần nào của ngôi nhà họ được phép truy cập và loại quyền truy cập.

GRANT PERMISSION
DML là tên viết tắt của Ngôn ngữ thao tác dữ liệu . Nó được sử dụng để lấy, lưu trữ, sửa đổi, xóa, chèn và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: download naruto ultimate ninja storm 4

Ví dụ: câu lệnh CHỌN, CẬP NHẬT, CHERTN

DDL là viết tắt của Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu . Nó được sử dụng để tạo và sửa đổi cấu trúc của các đối tượng cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Ví dụ: Câu lệnh CREATE, ALTER, DROP

Related Posts