Nghĩa Của Từ : Disposal Là Gì, Nghĩa Của Từ Disposal, Nghĩa Của Từ : Disposal

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Disposal là gì

*
*
*

disposal

*

disposal /dis”pouzəl/ danh từ sự sắp đặt, sự sắp xếp, sự bố trí, cách sắp xếp, cách bố trí sự vứt bỏ đi, sự bán tống đi sự bán, sự chuyển nhượng, sự nhượng lạifor disposal: để bándisposal of property: sự chuyển nhượng tài sản sự tuỳ ý sử dụngat one”s disposal: tuỳ ý sử dụngto place something at someone”s disposal: để cái gì cho ai tuỳ ý sử dụngto have entire disposal of something: có toàn quyền sử dụng cái gìI am at your disposal: ngài có thể tuỳ ý sử dụng tôi được, tôi sẵn sàng phục vụ ngài
sự bố trísự khửrefuse disposal: sự khử bỏ chất thảisewage disposal: sự khử bỏ nước thảisewage disposal: sự khử độcsewage water disposal: sự khử bỏ nước thảiwaste disposal: sự khử bỏ chất thảisự loạisewage disposal: sự loại bỏ nước thảisewage water disposal: sự loại bỏ nước thảiunderground wastewater disposal: sự loại bỏ nước thải ngầm (xuống lớp nền)waste disposal: sự loại bỏ rác thảiwastewater disposal: sự loại bỏ nước thảisự loại bỏsewage disposal: sự loại bỏ nước thảisewage water disposal: sự loại bỏ nước thảiunderground wastewater disposal: sự loại bỏ nước thải ngầm (xuống lớp nền)waste disposal: sự loại bỏ rác thảiwastewater disposal: sự loại bỏ nước thảisự tiêu hủygarbage disposal: sự tiêu hủy chất thảigarbage disposal: sự tiêu hủy rácrefuse disposal: sự tiêu hủy rácsự xắp xếpsự xếp đặtLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự thảinuclear waste disposal: sự thải hạt nhânrubbish disposal: sự thải rácLĩnh vực: toán & tinsự xắp đặtbrine disposal welllỗ khoan tháo nước muốidefrost water disposalđường xả nước phá băngdefrost water disposal systemhệ thống xả nước phá băngdefrost water disposal systemhệ xả nước phá băngdisposal areabãi chứa bã quặngdisposal areabãi rácdisposal areaxỉ quặng (mỏ)disposal area with bridge loaderbãi thải có cầudisposal sitebãi phế liệudisposal sitebãi rácdisposal sitechỗ đổ rácdisposal site, dumping sitebãi thảidisposal unitbộ khửdisposal unitbộ xảdisposal wellgiếng hútdisposal wellgiếng tháo (nước)disposal wellgiếng tháo nướcdisposal zonevùng chôn lấpdisposal zonevùng tiêu hủydry-sludge disposal sitechỗ thải bùn cặn khôfacilities for disposal of tailingthiết bị đào quặng ở đuôi hầmfood waste disposal unitbộ phận thải rác thực phẩmfood waste disposal unitbộ xả rác thực phẩmgarbage disposalsự thanh lý rácgarbage disposal plantbãi xử lý rácgarbage disposal plantnhà máy xử lý phế thảigarbage disposal plantnhà máy xử lý rácbándisposal of assets: sự bán tài sảndisposal of securities: sự bán chứng khoánloss on disposal (on a noncurrent asset): lỗ bán tài sản cũbán tống đibố tríchuyển nhượngloại bỏ thanh lýnhượng lạisự bán đisự sắp đặtsự vứt bỏ đithanh lýassets disposal account: tài khoản thanh lý tài sảndisposal costs: phí tổn thanh lýtùy ý sử dụngassets disposalsự xử trí tài sảnconcessional disposalxử lý ưu đãicost of waste disposalphí xử lý phế phẩmdisposal valuegiá trị thanh toánhazardous-vast disposalsự loại bỏ chất độc hạihazardous-waste disposalsự loại bỏ chất thải độc hạitarget for disposal of productionkế hoạch tiêu thụ sản phẩmwaste disposalxử lý phế liệu o sự tách bỏ; sự sắp xếp;sự chuyển nhượng; sự xử lý § salt water disposal : sự xử lý nước muối (tách từ dầu ra) § sewage disposal : sự tách bỏ nước thải § waste disposal : sự xử lý chất thải, sự xử lý cặn bã § water disposal : sự tách nước, sự xử lý nước § disposal pile : ống xử lý Một ống hở đầu có đường kính rộng dùng để xả nước sản xuất đã xử lý và để tháo những trên sàn xuống biển § disposal well : giếng xử lý Giếng dùng để bơm nước muối trong dầu

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Disposal: Final placement or destruction of toxic, radioactive, or other wastes; surplus or banned pesticides or other chemicals; polluted soils; and drums containing hazardous materials from removal actions or accidental releases. Disposal may be accomplished through use of approved secure landfills, surface impoundments, land farming, deep-well injection, ocean dumping, or incineration.

Hủy rác: Công việc cuối hay sự phá hủy các chất thải độc hại, phóng xạ và các chất thải khác; thuốc trừ sâu bị cấm hoặc còn thừa hoặc các hoá chất khác; đất trồng bị ô nhiễm; các thùng chứa chất thải nguy hại từ hoạt động dọn dẹp hay phát thải do sự cố. Việc hủy rác có thể đạt được nhờ sử dụng các bãi rác đạt an toàn, bãi rào, canh tác đất, xử lý chất thải bằng giếng sâu, đổ rác xuống biển, hoặc đốt thành tro.

*

Xem thêm: ” Rim Là Gì, Nghĩa Của Từ Rim, Rim Là Gì, Nghĩa Của Từ Rim

*

*

disposal

Từ điển Collocation

disposal noun

ADJ. safe | routine | illegal | ultimate the problems of the ultimate disposal of nuclear waste | bomb, refuse, rubbish, sewage, waste | land, landfill, sea

DISPOSAL + NOUN site | method | system, unit a kitchen waste disposal unit | company, expert, squad The device was defused by army bomb disposal experts.

PREP. at your ~ (= available for your use) He will have a car at his disposal for the whole month. Well, I”m at your disposal (= I am ready to help you in any way I can).

Từ điển WordNet

Xem thêm: as a result nghĩa là gì

English Synonym and Antonym Dictionary

disposalssyn.: adjustment administration arrangement elimination release removal settlement

Related Posts