Dispatcher Là Gì – Dispatching Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Dispatcher là gì

*
*
*

dispatching

*

dispatch /dis”pætʃ/ (despatch) /dis”pætʃ/ danh từ sự gửi đi (thư, thông điệp…); sự sai phái đi sự đánh chết tươi, sự giết đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đờihappy dispatch: sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản) sự giải quyết nhanh gọn, sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọnto do something with dispatch: khẩn trương làm việc gìthe matter reqires dispatch: vấn đề cần giải quyết khẩn trương (ngoại giao) bản thông điệp, bản thông báo hãng vận tải hàng hoá ngoại động từ gửi đi (thư, thông điệp…); sai phái đi đánh chết tươi, giết đi, khử, kết liễu cuộc đời (ai) giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì) ăn khẩn trương, ăn gấp (bữa cơm…) nội động từ (từ cổ,nghĩa cổ) làm nhanh gọn, làm gấp
điều vậnphân phốisự điều phốidynamic dispatching: sự điều phối độngsự phân việcGiải thích EN: The selection, sequencing, and assignment of jobs to individual work centers.Giải thích VN: Sự lựa chọn, sắp xếp, và gán các công việc cho các trung tâm lao động cá thể.Lĩnh vực: xây dựngsự điều độdispatching communication stationtrạm liên lạc điều độdispatching cyclechu kỳ điều phốidispatching prioritythứ tự gửi đidispatching roombuồng điều độdispatching roombuồng điều phốidispatching rulenguyên tắc phân việcdispatching telephone installationtrạm điều phối điện thoạidynamic dispatchingtruyền thông động o sự điều vận, sự phân phối

*

Xem thêm: Sort Of Nghĩa Là Gì ? Phân Biệt Với Kind Of, Type Of Sort Of Là Gì

*

*

n.

v.

dispose of rapidly and without delay and efficiently

He dispatched the task he was assigned

kill without delay

the traitor was dispatched by the conspirators

Xem thêm: Altitude Là Gì – Nghĩa Của Từ Altitude

English Synonym and Antonym Dictionary

dispatches|dispatched|dispatchingsyn.: discharge forward hasten hurry rush send speed transmit

Related Posts